Przejdź do treści
Imieniny:
poniedziałek, 11 grudnia 2023

Integracja to fajna zabawa!


 

Projekt
“Integracja to fajna zabawa!”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Cel projektu
Projekt ma na celu aktywizację dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy gminnych szkołach poprzez organizację wycieczek integracyjno – krajoznawczych po terenie powiatu zduńskowolskiego, przyczyniających się do integracji społecznej najmłodszych mieszkańców obszaru Gminy Zduńska Wola.

Cele szczegółowe:zdjeciatekstzrealizowany.JPG
– poznanie kultury najbliższej okolicy;
– podniesienie poziomu poczucia tożsamości lokalnej;
– nabycie umiejętności pracy w grupie.

Do kogo projekt jest adresowany
Adresatami projektu są dzieci z oddziałów przedszkolnych ze szkół w Annopolu Starym, Izabelowie, Wojsławicach, Czechach, Janiszewicach, Krobanowie.

Co projekt oferuje:
– 6 wycieczek tematycznych tj. do: Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola, skansenu lokomotyw w Zduńskiej Woli, podróż po Zapolicach, wycieczka do parków krajobrazowych powiatu zduńskowolskiego, Muzeum Orionistów, Dworu w Rzepiszewie,
– zajęcia integracyjne,
– konkurs plastyczny,Plakat projektu

Miejsca realizacji projektuzdjeciatekstintegracja1.JPG
– Szkoła Podstawowa w Annopolu Starym,
– Szkoła Podstawowa w Krobanowie,
– Szkoła Podstawowa w Wojsławicach,
– Szkoła Podstawowa w Janiszewicach,
– Szkoła Podstawowa w Izabelowie,
– Szkoła Podstawowa w Czechach.

Okres realizacji projektu:
05.01.2009 r. – 31.07.2009 r.

Kwota dofinansowania
36 921 zł

Biuro projektu
Urząd Gminy Zduńska Wola pok. 15
ul. Zielona 30
tel. 043 825 33 62
Koordynator projektu – Anna Chwiołka

Realizator projektu
 GMINA ZDUŃSKA WOLA

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

Kolej Dużych Prędkości

Kolej Dużych Prędkości

Gminny portal podatkowy

Gminny portal podatkowy

raport o stanie gminy zduńska wola

raport o stanie gminy zduńska wola

projekty rozwojowe

Projekty rozwojowe

transmisja sesji

transmisja sesji

gospodarka-odpadami

GRANTY SOŁECKIE

GRANTY SOŁECKIE

sołectwo na plus

sołectwo na plus

interpelacje

interpelacje

RODO

RODO

gminna platforma konsultacji społecznych

gminna platforma konsultacji społecznych

SIP

SIP

katalog ofert inwestycyjnych

katalog ofert inwestycyjnych

Wyłączenia zasilania

Wyłączenia zasilania

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

Gazeta Nasza Gmina

mikroporady dla przedsiębiorców

Adopcja psów

wybory ławników

wybory ławników

CERT NASK

CERT NASK

Obszary inwestycyjne

Obszary inwestycyjne

Punkty adresowe

adresy

Czyste powietrze

CP

KGoła Gospodyń Wiejskich

KGW

Sołtysi

Sołtysi

Pomoc dla Ukrainy

pomoc dla Ukrainy
ZDUNSKA WOLA Pogoda