Przejdź do treści
Imieniny:
wtorek, 9 sierpnia 2022
EnglishGermanPolishUkrainian

Zjazd Gminny Związku OSP RP Gminy Zduńska Wola

W sobotę 20 listopada 2021 r. w strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej  w Zborowskich odbył się zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Gminy Zduńska Wola. Spotkali się druhowie z terenu gminy, by podsumować dotychczasową działalność oraz wybrać nowy Zarząd  Gminnego Oddziału  Związku  OSP RP na lata 2021 – 2026.

W zjeździe uczestniczyli zaproszeni goście: Henryk Staniucha, wójt Gminy Zduńska Wola oraz st. kpt. Łukasz Aleksandrowicz, zastępca dowódcy JRG Komendy Powiatowej PSP w Zduńskiej Woli.

Prezes Zarządu Gminnego druh Sylwester Witczak przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu za lata 2016 – 2021. Przedstawił on osiągnięcia i sukcesy związku. Do najważniejszych należy zaliczyć wzbogacenie taboru samochodowego, poprawę w zakresie stanu technicznego strażnic,  znaczącą poprawę w zakresie wyposażenia ochotniczych straży pożarnych w sprzęt ratowniczy i środki ochrony indywidualnej oraz  liczne sukcesy sportowe.

Zjazd Gminny to okazja do podsumowań i podziękowań. Za wieloletnią pracę w Zarządzie Oddziału Gminnego podziękowano druhom, którzy zakończyli  swoją pracę w zarządzie. Pamiątkowe statuetki otrzymali: Zdzisław Jankowiak, Paweł Urban, Józef Badziak, Jacek Fajkowski, Jarosław Miller oraz Tomasz Szewczyk.

Głos zabrali zaproszeni goście. Wójt Gminy Zduńska Wola w ciepłych słowach wyraził podziękowanie i szacunek, gratulując dotychczasowej działalności obecnemu zarządowi, zaś nowo wybranemu życzył wytrwałości i powodzenia w dążeniu do realizacji postawionych sobie celów, wyrażając nadzieję na dalszą, owocną współpracę.

Skład nowo wybranego zarządu przedstawia się następująco:

Prezes                                              Sylwester Witczak

Wiceprezes                                     Włodzimierz Ignaczak

Wiceprezes                                     Wiesław Kopytek

Komendant Gminny                     Wojciech Michalski

Z-ca Komendanta Gminnego     Radosław Abramczyk

Skarbnik                                         Sławomir Turski

Sekretarz                                        Rafał Świniarski

Członek Prezydium                      Henryk Staniucha

Członek Prezydium                      Wojciech Knera

Członek Zarządu                           Sebastian Gabryś

Członek Zarządu                           Mirosław Cyrul

Członek Zarządu                           Sławomir Smażek

Członek Zarządu                           Bogdan Walasik

Członek Zarządu                           Tadeusz Pietrzak

Członek Zarządu                           Jacek Malinowski

Członek Zarządu                           Wojciech Rosiak

 

Skład Komisji Rewizyjnej:

Przewodniczący                              Jacek Sujecki

Sekretarz                                          Jarosław Andrzejewski

Członek                                            Jarosław Staniucha

Pomoc dla Ukrainy

pomoc dla Ukrainy

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

Kolej Dużych Prędkości

Kolej Dużych Prędkości

Gminny portal podatkowy

Gminny portal podatkowy

raport o stanie gminy zduńska wola

raport o stanie gminy zduńska wola

projekty rozwojowe

Projekty rozwojowe

transmisja sesji

transmisja sesji

gospodarka-odpadami

GRANTY SOŁECKIE

GRANTY SOŁECKIE

sołectwo na plus

sołectwo na plus

interpelacje

interpelacje

epuap

RODO

RODO

gminna platforma konsultacji społecznych

gminna platforma konsultacji społecznych

BIP

SIP

SIP

katalog ofert inwestycyjnych

katalog ofert inwestycyjnych

Wyłączenia zasilania

Wyłączenia zasilania

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

Gazeta Nasza Gmina

mikroporady dla przedsiębiorców

Adopcja psów

wybory ławników

wybory ławników

KGoła Gospodyń Wiejskich

KGW

CERT NASK

CERT NASK

Obszary inwestycyjne

Obszary inwestycyjne

Sołtysi

Sołtysi
ZDUNSKA WOLA Pogoda

Licznik odwiedzin:

Liczniki

Facebook