Przejdź do treści
Imieniny:
wtorek, 16 lipca 2024

Zezwolenia na sprzedaż alkoholu


Z wnioskiem o zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych mogą wystąpić podmioty prowadzące działalność gospodarczą.
Wnioskodawca może działać przez pełnomocnika, którym może być wyłącznie osoba fizyczna.

 

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydawane są na okres na jaki wnioskuje przedsiębiorca, lecz nie może być krótszy niż 4 lata w placówkach gastronomicznych, a 2 lata w placówkach handlu detalicznego.

 

Jednorazowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydawane są na okres do 2 dni, wyłącznie przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych.

 

Warunkiem prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych jest zgłaszanie organowi zezwalającemu zmian stanu faktycznego i prawnego, w stosunku do danych zawartych w zezwoleniu w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany.

 

Wysokość i terminy wnoszenia opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w stałych punktach sprzedaży:

OPŁATA RODZAJ ZEZWOLENIA OPŁATE WNOSZĄ PRZEDSIĘBIORCY
525 zł do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo rozpoczynający sprzedaż alkoholu w danym punkcie sprzedaży (pierwsze zezwolenie) oraz przedsiębiorcy, którzy w roku poprzednim uzyskali wartość sprzedaży nie wyższą niż 37 500 zł
525 zł powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) rozpoczynający sprzedaż alkoholu w danym punkcie sprzedaży (pierwsze zezwolenie) oraz przedsiębiorcy, którzy w roku poprzednim uzyskali wartość sprzedaży nie wyższą niż 37 500 zł
2100 zł powyżej 18% zawartości alkoholu rozpoczynający sprzedaż alkoholu w danym punkcie sprzedaży (pierwsze zezwolenie) oraz przedsiębiorcy, którzy w roku poprzednim uzyskali wartość sprzedaży nie wyższą niż 77 000 zł
1,4 % wartości sprzedaży do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo którzy w roku poprzednim uzyskali wartość sprzedaży wyższą niż 37 500 zł
1,4 % wartości sprzedaży powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) którzy w roku poprzednim uzyskali wartość sprzedaży wyższą niż 37 500 zł
2,7 % wartości sprzedaży powyżej 18% zawartości alkoholu którzy w roku poprzednim uzyskali wartość sprzedaży wyższą niż 77 000 zł

 

W roku otrzymania zezwolenia i utraty jego ważności opłatę wnosi się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

 

Wysokość opłat za korzystanie z zezwolenia jednorazowego:

OPŁATA 1/12 rocznej opłaty za zezwolenie stałe RODZAJ ZEZWOLENIA
43,75 zł do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo
43,75 zł powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa)
175 zł powyżej 18% zawartości alkoholu

 

 

Przedsiębiorca dokonuje opłaty w kasie Urzędu Gminy Zduńska Wola lub na rachunek bankowy: 89 1240 3305 1111 0000 2933 7444 PEKAO S.A./ ODDZ.

 

UWAGA PRZEDSIĘBIORCY!

W związku ze zmianą ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. 2015 r. poz. 1286 ze zm.) od 1 stycznia 2016 r. przedsiębiorca jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim do 31 stycznia i dokonania stosownej opłaty.

W przypadku złożenia oświadczenia w ciągu 30 dni po 31 stycznia 2016 r. naliczona będzie dodatkowa opłata w wysokości 30% opłaty podstawowej.

W przypadku:

  • niezłożenia oświadczenia o wartości sprzedaży,
  • niedokonania opłaty w określonej wysokości,
  • niedokonania opłaty w ustawowym terminie

zostanie wydana decyzja o wygaśnięciu zezwolenia, zgodnie z art. 18 ust. 12 pkt 5 ustawy o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Karta usługi

wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych
wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

 

wybory_uzup_2024

wybory_uzup_2024

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

Kolej Dużych Prędkości

Kolej Dużych Prędkości

Gminny portal podatkowy

Gminny portal podatkowy

raport o stanie gminy zduńska wola

raport o stanie gminy zduńska wola

projekty rozwojowe

Projekty rozwojowe

transmisja sesji

transmisja sesji

interpelacje

interpelacje

RODO

RODO

gminna platforma konsultacji społecznych

gminna platforma konsultacji społecznych

SIP

SIP

Wyłączenia zasilania

Wyłączenia zasilania

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

mikroporady dla przedsiębiorców

Adopcja psów

wybory ławników

wybory ławników

CERT NASK

CERT NASK

Obszary inwestycyjne

Obszary inwestycyjne

Punkty adresowe

adresy

Czyste powietrze

CP

KGoła Gospodyń Wiejskich

KGW

Sołtysi

Sołtysi

sołectwo na plus

sołectwo na plus

infrastruktura sołecka

infrastruktura sołecka

standardy ochrony małoletnich

standardy ochrony małoletnich
ZDUNSKA WOLA Pogoda