Przejdź do treści
Imieniny:
wtorek, 18 czerwca 2024

Opieka nad zwierzętami


„Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę” (art. 1 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt).
 

Obowiązki utrzymującego zwierzę domowe

 1. Osoba utrzymująca zwierzęta domowe winna jest im zapewnić schronienie przed negatywnym wpływem czynników atmosferycznych, z dostępem do światła dziennego i umożliwiające swobodną zmianę pozycji ciała.
 2. Zwierzęciu należy zapewnić stały dostęp do wody oraz odpowiednią dla niego karmę.
 3. Nie należy przetrzymywać zwierząt domowych na uwięzi krótszej niż 3 m, a maksymalny czas przetrzymywania nie powinien przekraczać 12 godzin w ciągu doby.
 4. Właściciel powinien skutecznie zabezpieczyć swoją posesję przed wydostaniem się zwierzęcia poza jej teren, aby nie stwarzać zagrożenia dla innych mieszkańców.
 5. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane wyprowadzać je poza teren swojej posesji wyłącznie pod swoją opieką bądź opieką osoby zdolnej do panowania nad nimi.
 6. Wyprowadzanie psów  poza teren posesji odbywać się może tylko na smyczy i w kagańcu. Zwolnienie ze smyczy dozwolone jest tylko w rejonie terenów niezagospodarowanych, mało uczęszczanych przez ludzi oraz oddalonych od szlaków komunikacyjnych i pod warunkiem sprawowania bezpośredniej kontroli nad zachowaniem psa. Spuszczanie psów ze smyczy bez kagańców jak i w przypadku wydostania się zwierzęcia poza teren posesji w myśl nowego kodeksu wykroczeń jest karane do 5 tys. złotych karą grzywny, pozbawieniem wolności bądź naganą.
 7. Porzucanie zwierząt jest zabronione.

Opieka nad bezdomnymi zwierzętami

Opiekę nad bezdomnymi zwierzętami i ochronę zwierząt opisuje „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zduńska Wola”, którego zadaniem jest:

 1. odłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Zduńska Wola i zapewnienie im opieki;
 2. poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
 3. objęcie opieką wolno żyjących kotów, w tym ich dokarmianie;
 4. zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt;
 5. wskazanie gospodarstwa rolnego, aby zabezpieczyć miejsce dla zwierząt gospodarskich;
 6. zapobieganie rozmnażaniu zwierząt bezdomnych poprzez ich sterylizację albo kastrację w schronisku dla zwierząt;
 7. usypianie ślepych miotów;
 8. zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy;
 9. edukacja społeczeństwa w zakresie opieki nad zwierzętami oraz obowiązków jakie spoczywają na właścicielach zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów.
 10. przeprowadzanie  corocznej  akcji  sterylizacji/kastracji  psów  i kotów właścicieli zamieszkujących na  terenie  gminy Zduńska Wola  oraz  trwałe ich  znakowanie  za pomocą elektronicznego identyfikatora (chipa) celem zmniejszenia bezdomności zwierząt oraz zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy. (pobierz wniosek – sterylizacja) (pobierz wniosek – czip)
 
Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Zduńska Wola oraz ich hotelowanie realizuje w ramach umowy:

Przytulisko i Hotel Dla Zwierząt Domowych “FUNNY PETS”
Marta Szturma z siedzibą w Czartkach 49B , 98-200 Sieradz

 

 
 
Opiekę weterynaryjną dla zwierząt poszkodowanych w wyniku zdarzeń drogowych na terenie Gminy Zduńska Wola sprawuje:

MAGVET  M. Szturma A. Swiniarska Spółka Jawna
Ul. P.O.W 92/94
98-200 Sieradz
Tel. 43 827 17 10

 
Gmina Zduńska Wola zapewnia zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok zwierzęcych w ramach podpisanego porozumienia z Gminą Zadzim. Zgłoszenia w sprawie padłych zwierząt można dokonać bezpłatnie do Punktu Zbiorczego Zwłok Zwierzęcych w Gminie Zadzim.

 

Punkt Zbiorczy Zwłok Zwierzęcych
Głogowiec 1
99 – 232 Zadzim
Pan Sawoj Łuczak

Tel. 691-565-345

lub

Wydział Infrastruktury
Urząd Gminy Zduńska Wola
Zielona 30, 98-220 Zduńska Wola
pokój nr 8
Tel.: 43 825 33 82

wybory_uzup_2024

wybory_uzup_2024

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

Kolej Dużych Prędkości

Kolej Dużych Prędkości

Gminny portal podatkowy

Gminny portal podatkowy

raport o stanie gminy zduńska wola

raport o stanie gminy zduńska wola

projekty rozwojowe

Projekty rozwojowe

transmisja sesji

transmisja sesji

interpelacje

interpelacje

RODO

RODO

gminna platforma konsultacji społecznych

gminna platforma konsultacji społecznych

SIP

SIP

Wyłączenia zasilania

Wyłączenia zasilania

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

mikroporady dla przedsiębiorców

Adopcja psów

wybory ławników

wybory ławników

CERT NASK

CERT NASK

Obszary inwestycyjne

Obszary inwestycyjne

Punkty adresowe

adresy

Czyste powietrze

CP

KGoła Gospodyń Wiejskich

KGW

Sołtysi

Sołtysi

sołectwo na plus

sołectwo na plus

infrastruktura sołecka

infrastruktura sołecka
ZDUNSKA WOLA Pogoda