Przejdź do treści
Imieniny:
piątek, 24 maja 2024

Herb i flaga


W dniu 24 czerwca podczas sesji absolutoryjnej zatwierdzona została uchwała, zgodnie z którą gmina Zduńska Wola posiadać będzie nowy herb, banner, flagę oraz pieczęcie.

W herbie gminy Zduńska Wola znalazły się dwie pszczoły. Jest to nawiązanie do herbu gminy Zduńska Wola w wersji z 2000/2001 r. Drugą warstwę komunikatu – dopełnienie historyczne – tworzą połamane (niepełne) koło egzekucyjne i miecz. Te dwa atrybuty informują o św. Katarzynie, męczennicy, patronce kościoła parafialnego w Korczewie.

Parafialny kościół w Korczewie został wzniesiony w średniowieczu pod wezwaniem św. Katarzyny, męczennicy. Kościół w Korczewie był do 1767 r. parafialną świątynią dla mieszkańców Zduńskiej Woli i innych miejscowości leżących w pobliżu Zduńskiej Woli, a dziś współtworzących gminę Zduńska Wola. Kościół w Korczewie nazywany jest „matką” kościołów z okolic Zduńskiej Woli. Procedura tworzenia herbu gminnego w nawiązaniu do wezwania ważnego dla lokalnej wspólnoty kościoła parafialnego została akceptowana przez Komisję Heraldyczną.

Koncepcja włączenia do godła nowego herbu gminy Zduńska Wola przedmiotów nawiązujących do św. Katarzyny męczennicy narodziła się po zakończonych niepowodzeniem poszukiwaniach posesorów, których rodowe herby – podobnie jak Jastrzębiec Siemiątkowskich w herbie gminy Zduńska Wola z 2000/2001 r. – opowiadałyby o przeszłości miejsca, wskazując osoby, które szczególnie zapisały się w historii gminy.

Po wstępnych uwagach sformułowanych przez Marka Adamczewskiego na temat herbu gminy Zduńska Wola z 2000/2001 r. i po zgłoszeniu przez niego uwag w sprawie korekty jego godła, dalsze prace nad projektem herbu prowadził Aleksander Bąk z Poznania i to on ostatecznie przygotował projekt, pozytywnie ocenionej przez Komisję Heraldyczną, uchwały.

wybory_euro_2024

wybory_euro_2024

wybory_uzup_2024

wybory_uzup_2024

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

Kolej Dużych Prędkości

Kolej Dużych Prędkości

Gminny portal podatkowy

Gminny portal podatkowy

raport o stanie gminy zduńska wola

raport o stanie gminy zduńska wola

projekty rozwojowe

Projekty rozwojowe

transmisja sesji

transmisja sesji

interpelacje

interpelacje

RODO

RODO

gminna platforma konsultacji społecznych

gminna platforma konsultacji społecznych

SIP

SIP

Wyłączenia zasilania

Wyłączenia zasilania

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

mikroporady dla przedsiębiorców

Adopcja psów

wybory ławników

wybory ławników

CERT NASK

CERT NASK

Obszary inwestycyjne

Obszary inwestycyjne

Punkty adresowe

adresy

Czyste powietrze

CP

KGoła Gospodyń Wiejskich

KGW

Sołtysi

Sołtysi

sołectwo na plus

sołectwo na plus

infrastruktura sołecka

infrastruktura sołecka
ZDUNSKA WOLA Pogoda