Przejdź do treści
Imieniny:
środa, 27 września 2023

Kodeks etyki


Zarządzenie nr  473/2021
Wójta Gminy Zduńska Wola
z dnia 8 kwietnia 2021 roku

w sprawie ustalenia Kodeksu etyki pracowników samorządowych zatrudnionych
w Urzędzie Gminy Zduńska Wola

 

         Na podstawie art. 31 oraz 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) zarządzam co następuje :

§ 1. Ustalam Kodeks etyki pracowników samorządowych zatrudnionych
w Urzędzie Gminy Zduńska Wola, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2. 1. Zobowiązuję wszystkich pracowników do zapoznania się z Kodeksem etyki
i stosowania się do jego zapisów.

2.Wzór oświadczenia o zapoznaniu się z treścią Kodeksu etyki stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia oraz nadzór nad przestrzeganiem Kodeksu etyki powierzam Sekretarzowi Gminy oraz kierownikom komórek organizacyjnych Urzędu Gminy Zduńska Wola.

§ 4.Traci moc zarządzenie nr 108/2011 Wójta Gminy Zduńska Wola z dnia 29 września 2011 roku w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki pracowników samorządowych Urzędu Gminy Zduńska Wola.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Zduńska Wola

/-/ Henryk Staniucha

 

 

Do pobrania

# Plik Wielkość pliku Pobrania
1 pdf Zarządzenie Nr 473_2021 95 KB 442
2 pdf Kodeks etyki_2021 153 KB 597
3 pdf Wzór oświadczenia_2021 109 KB 522

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

Kolej Dużych Prędkości

Kolej Dużych Prędkości

Gminny portal podatkowy

Gminny portal podatkowy

raport o stanie gminy zduńska wola

raport o stanie gminy zduńska wola

projekty rozwojowe

Projekty rozwojowe

transmisja sesji

transmisja sesji

gospodarka-odpadami

GRANTY SOŁECKIE

GRANTY SOŁECKIE

sołectwo na plus

sołectwo na plus

interpelacje

interpelacje

RODO

RODO

gminna platforma konsultacji społecznych

gminna platforma konsultacji społecznych

BIP

SIP

SIP

katalog ofert inwestycyjnych

katalog ofert inwestycyjnych

Wyłączenia zasilania

Wyłączenia zasilania

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

Gazeta Nasza Gmina

mikroporady dla przedsiębiorców

Adopcja psów

wybory ławników

wybory ławników

CERT NASK

CERT NASK

Obszary inwestycyjne

Obszary inwestycyjne

Punkty adresowe

adresy

Czyste powietrze

CP

KGoła Gospodyń Wiejskich

KGW

Sołtysi

Sołtysi

Pomoc dla Ukrainy

pomoc dla Ukrainy
ZDUNSKA WOLA Pogoda