Przejdź do treści
Imieniny:
środa, 12 maja 2021
EnglishGermanPolish

Kodeks etyki


Zarządzenie nr  473/2021
Wójta Gminy Zduńska Wola
z dnia 8 kwietnia 2021 roku

w sprawie ustalenia Kodeksu etyki pracowników samorządowych zatrudnionych
w Urzędzie Gminy Zduńska Wola

 

         Na podstawie art. 31 oraz 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) zarządzam co następuje :

§ 1. Ustalam Kodeks etyki pracowników samorządowych zatrudnionych
w Urzędzie Gminy Zduńska Wola, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2. 1. Zobowiązuję wszystkich pracowników do zapoznania się z Kodeksem etyki
i stosowania się do jego zapisów.

2.Wzór oświadczenia o zapoznaniu się z treścią Kodeksu etyki stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia oraz nadzór nad przestrzeganiem Kodeksu etyki powierzam Sekretarzowi Gminy oraz kierownikom komórek organizacyjnych Urzędu Gminy Zduńska Wola.

§ 4.Traci moc zarządzenie nr 108/2011 Wójta Gminy Zduńska Wola z dnia 29 września 2011 roku w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki pracowników samorządowych Urzędu Gminy Zduńska Wola.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Zduńska Wola

/-/ Henryk Staniucha

 

 

Do pobrania

# Plik Rozmiar pliku Pobrania
1 pdf Zarządzenie Nr 473_2021 95 KB 23
2 pdf Kodeks etyki_2021 153 KB 25
3 pdf Wzór oświadczenia_2021 109 KB 21

spis_ludnosci

narodowy spis ludności i mieszkań 2021

baner

baner

projekty rozwojowe

Projekty rozwojowe

raport o stanie gminy zduńska wola

raport o stanie gminy zduńska wola

transmisja

transmisja

gospodarka-odpadami

GRANTY SOŁECKIE

GRANTY SOŁECKIE

sołectwo na plus

sołectwo na plus

interpelacje

interpelacje

Ochrona danych

Ochrona danych

SIP

SIP

gminna platforma konsultacji społecznych

gminna platforma konsultacji społecznych

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

epuap2

bip

rada gminy

rada gminy

Gazeta Nasza Gmina

katalog ofert inwestycyjnych

katalog ofert inwestycyjnych

Kącik przedsiębiorcy

Wyłączenia zasilania

Wyłączenia zasilania

Adopcja psów

wybory ławników

wybory ławników
ZDUNSKA WOLA Pogoda

Licznik odwiedzin:

Liczniki

Facebook