Przejdź do treści
Imieniny:
wtorek, 16 lipca 2024

Usuwanie azbestu


Na terenie Gminy Zduńska Wola corocznie prowadzona jest nieodpłatna zbiórka odpadów budowlanych zawierających AZBEST. Odbiór odpadów odbywa się w systemie akcyjnym, najczęściej w miesiącach jesiennych. Aby skorzystać z usługi należy zgłosić posesję telefonicznie pod nr tel. 43 825 33 67 lub osobiście w Urzędzie Gminy Zduńska Wola pok. 1.

Odpady powinny być ułożone na palecie i zgromadzone w jednym dostępnym dla dużych pojazdów miejscu na terenie posesji. O terminie odbioru wyrobów azbestowych
z nieruchomości powiadomi firma świadcząca usługę.

Od początku realizacji zadania udało nam się już odebrać 1 215,20 Mg odpadów azbestowych.

Rok Ilość nieruchomości Ilość zebranych odpadów azbestowych
2010 83 124,18 Mg
2012 85 128,69 Mg
2013 31 52,44 Mg
2014 40 51,285 Mg
2015 32 63,4 Mg
2016 35 45,64 Mg
2017 38 43,543Mg
2018 51 98,654 Mg
2019 74 113,835 Mg
2020 82 155,683 Mg
2021 64 135,020 Mg
2022 39 98,230 Mg
2023 43 104,6 Mg
RAZEM 1 215,20 Mg

 

 

wybory_uzup_2024

wybory_uzup_2024

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

Kolej Dużych Prędkości

Kolej Dużych Prędkości

Gminny portal podatkowy

Gminny portal podatkowy

raport o stanie gminy zduńska wola

raport o stanie gminy zduńska wola

projekty rozwojowe

Projekty rozwojowe

transmisja sesji

transmisja sesji

interpelacje

interpelacje

RODO

RODO

gminna platforma konsultacji społecznych

gminna platforma konsultacji społecznych

SIP

SIP

Wyłączenia zasilania

Wyłączenia zasilania

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

mikroporady dla przedsiębiorców

Adopcja psów

wybory ławników

wybory ławników

CERT NASK

CERT NASK

Obszary inwestycyjne

Obszary inwestycyjne

Punkty adresowe

adresy

Czyste powietrze

CP

KGoła Gospodyń Wiejskich

KGW

Sołtysi

Sołtysi

sołectwo na plus

sołectwo na plus

infrastruktura sołecka

infrastruktura sołecka

standardy ochrony małoletnich

standardy ochrony małoletnich
ZDUNSKA WOLA Pogoda