Przejdź do treści
Imieniny:
środa, 27 września 2023

Usuwanie azbestu


Na terenie Gminy Zduńska Wola corocznie prowadzona jest nieodpłatna zbiórka odpadów budowlanych zawierających AZBEST, tj. płyty faliste cementowo – azbestowe, płyty płaskie cementowo – azbestowe, rury i złącza.
Odbiór odpadów odbywa się w systemie akcyjnym, najczęsciej w miesiącach jesiennych. Aby skorzystać z uslugi
należy zgłosić posesję telefonicznie pod nr tel. 43 825 33 67, w lub osobiście w Urzędzie Gminy Zduńska Wola pok. 5, I piętro po ogłoszeniu zbiórki w danym roku.
Odpady powinny być ułożone na palecie i zgromadzone w jednym dostępnym dla dużych pojazdów miejscu na terenie posesji. O terminie odbioru wyrobów azbestowych z nieruchomości powiadomi firma świadczaca usługę.

Od początku realizacji zadania udało nam się już odebrać 306 ton odpadów azbestowych. W roku 2013 w ramach zbiórki odebrane zostały odpady azbestowe z 30 nieruchomości zlokalizowanych na naszym terenie w ilości 52 ton płyt dachowych zawierających azbest.
Ilość zebranych odpadów wskazuje, że akcja jest potrzebna i oczekiwana przez naszych mieszkańców.

Zobacz także:
Wieloletni Program Usuwania Azbestu dla Gminy Zduńska Wola
Prognoza oddziaływania na środowisko

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

Kolej Dużych Prędkości

Kolej Dużych Prędkości

Gminny portal podatkowy

Gminny portal podatkowy

raport o stanie gminy zduńska wola

raport o stanie gminy zduńska wola

projekty rozwojowe

Projekty rozwojowe

transmisja sesji

transmisja sesji

gospodarka-odpadami

GRANTY SOŁECKIE

GRANTY SOŁECKIE

sołectwo na plus

sołectwo na plus

interpelacje

interpelacje

RODO

RODO

gminna platforma konsultacji społecznych

gminna platforma konsultacji społecznych

BIP

SIP

SIP

katalog ofert inwestycyjnych

katalog ofert inwestycyjnych

Wyłączenia zasilania

Wyłączenia zasilania

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

Gazeta Nasza Gmina

mikroporady dla przedsiębiorców

Adopcja psów

wybory ławników

wybory ławników

CERT NASK

CERT NASK

Obszary inwestycyjne

Obszary inwestycyjne

Punkty adresowe

adresy

Czyste powietrze

CP

KGoła Gospodyń Wiejskich

KGW

Sołtysi

Sołtysi

Pomoc dla Ukrainy

pomoc dla Ukrainy
ZDUNSKA WOLA Pogoda