Przejdź do treści
Imieniny:
środa, 27 września 2023

Regulamin organizacyjny


Zarządzenie nr 631/2018
Wójta Gminy Zduńska Wola
z dnia 22 października 2018 roku

w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Zduńska Wola

 

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zmianami) zarządzam, co następuje:

  • 1. Ustalam Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Zduńska Wola, stanowiący załącznik do zarządzenia.
  • 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Zduńska Wola.
  • 3. Traci moc zarządzenie nr 337/2017 Wójta Gminy Zduńska Wola z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Zduńska Wola.
  • 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2018 r.

 

Wójt Gminy Zduńska Wola

Henryk Staniucha   

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

Kolej Dużych Prędkości

Kolej Dużych Prędkości

Gminny portal podatkowy

Gminny portal podatkowy

raport o stanie gminy zduńska wola

raport o stanie gminy zduńska wola

projekty rozwojowe

Projekty rozwojowe

transmisja sesji

transmisja sesji

gospodarka-odpadami

GRANTY SOŁECKIE

GRANTY SOŁECKIE

sołectwo na plus

sołectwo na plus

interpelacje

interpelacje

RODO

RODO

gminna platforma konsultacji społecznych

gminna platforma konsultacji społecznych

BIP

SIP

SIP

katalog ofert inwestycyjnych

katalog ofert inwestycyjnych

Wyłączenia zasilania

Wyłączenia zasilania

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

Gazeta Nasza Gmina

mikroporady dla przedsiębiorców

Adopcja psów

wybory ławników

wybory ławników

CERT NASK

CERT NASK

Obszary inwestycyjne

Obszary inwestycyjne

Punkty adresowe

adresy

Czyste powietrze

CP

KGoła Gospodyń Wiejskich

KGW

Sołtysi

Sołtysi

Pomoc dla Ukrainy

pomoc dla Ukrainy
ZDUNSKA WOLA Pogoda