Przejdź do treści
Imieniny:
piątek, 28 stycznia 2022
EnglishGermanPolish

Regulamin organizacyjny


Zarządzenie nr 414/2020
Wójta Gminy Zduńska Wola
z dnia 30 listopada 2020 roku

w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Zduńska Wola

 Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) zarządzam, co następuje: 

§ 1. Ustalam Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy Zduńska Wola, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam pracownikom Urzędu Gminy Zduńska Wola.
§ 3.Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Zduńska Wola.
§ 4. Traci moc zarządzenie nr 233/2019 Wójta Gminy Zduńska Wola z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Zduńska Wola.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

 

 Wójt Gminy Zduńska Wola
Henryk Staniucha

 

Zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego

Regulamin Organizacyjny

Kolej Dużych Prędkości

Kolej Dużych Prędkości

baner_projekt

baner_projekt

Gminny portal podatkowy

Gminny portal podatkowy

raport o stanie gminy zduńska wola

raport o stanie gminy zduńska wola

projekty rozwojowe

Projekty rozwojowe

transmisja sesji

transmisja sesji

gospodarka-odpadami

GRANTY SOŁECKIE

GRANTY SOŁECKIE

sołectwo na plus

sołectwo na plus

interpelacje

interpelacje

epuap

RODO

RODO

gminna platforma konsultacji społecznych

gminna platforma konsultacji społecznych

BIP

SIP

SIP

młodzieżowa rada gminy

młodzieżowa rada gminy

katalog ofert inwestycyjnych

katalog ofert inwestycyjnych

Wyłączenia zasilania

Wyłączenia zasilania

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

Gazeta Nasza Gmina

mikroporady dla przedsiębiorców

Adopcja psów

wybory ławników

wybory ławników
ZDUNSKA WOLA Pogoda

Licznik odwiedzin:

Liczniki

Facebook