Przejdź do treści
Imieniny:
sobota, 27 lutego 2021
EnglishGermanPolish

Regulamin Organizacyjny


ZARZĄDZENIE NR 288/2013
WÓJTA GMINY ZDUŃSKA WOLA
z dnia 1 lutego 2013 roku
w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Zduńska Wola

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) zarządzam, co następuje:
§ 1. Ustalam Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Zduńska Wola, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Zduńska Wola.
§ 3. Tracą moc zarządzenie nr 97/2011 Wójta Gminy Zduńska Wola z dnia 6 września 2011 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Zduńska Wola.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2013 r.

Wójt Gminy

Henryk Staniucha

Zarzadzenie-w-sprawie-ustalenia-regulaminu-organizacyjnego

Regulamin-Organizacyjny

spis_ludnosci

narodowy spis ludności i mieszkań 2021

baner

baner

projekty rozwojowe

Projekty rozwojowe

raport o stanie gminy zduńska wola za rok 2018

raport o stanie gminy zduńska wola za rok 2018

transmisja

transmisja

gospodarka-odpadami

GRANTY SOŁECKIE

GRANTY SOŁECKIE

sołectwo na plus

sołectwo na plus

interpelacje

interpelacje

Ochrona danych

Ochrona danych

SIP

SIP

gminna platforma konsultacji społecznych

gminna platforma konsultacji społecznych

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

epuap2

bip

rada gminy

rada gminy

Gazeta Nasza Gmina

katalog ofert inwestycyjnych

katalog ofert inwestycyjnych

Kącik przedsiębiorcy

Wyłączenia zasilania

Wyłączenia zasilania

Adopcja psów

wybory ławników

wybory ławników
ZDUNSKA WOLA Pogoda

Licznik odwiedzin:

Liczniki

Facebook