Przejdź do treści
Imieniny:
wtorek, 16 lipca 2024

Regulamin organizacyjny


Zarządzenie nr 818/2023
Wójta Gminy Zduńska Wola
z dnia 10 stycznia 2023 roku

w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Zduńska Wola

 

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) zarządzam, co następuje:
§ 1. Ustalam Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy Zduńska Wola, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam pracownikom Urzędu Gminy Zduńska Wola.
§ 3. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Zduńska Wola.
§ 4. Traci moc zarządzenie nr 627/2022 Wójta Gminy Zduńska Wola z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Zduńska Wola.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2023 r.

 

 

Wójt Gminy Zduńska Wola

Henryk Staniucha   

wybory_uzup_2024

wybory_uzup_2024

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

Kolej Dużych Prędkości

Kolej Dużych Prędkości

Gminny portal podatkowy

Gminny portal podatkowy

raport o stanie gminy zduńska wola

raport o stanie gminy zduńska wola

projekty rozwojowe

Projekty rozwojowe

transmisja sesji

transmisja sesji

interpelacje

interpelacje

RODO

RODO

gminna platforma konsultacji społecznych

gminna platforma konsultacji społecznych

SIP

SIP

Wyłączenia zasilania

Wyłączenia zasilania

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

mikroporady dla przedsiębiorców

Adopcja psów

wybory ławników

wybory ławników

CERT NASK

CERT NASK

Obszary inwestycyjne

Obszary inwestycyjne

Punkty adresowe

adresy

Czyste powietrze

CP

KGoła Gospodyń Wiejskich

KGW

Sołtysi

Sołtysi

sołectwo na plus

sołectwo na plus

infrastruktura sołecka

infrastruktura sołecka

standardy ochrony małoletnich

standardy ochrony małoletnich
ZDUNSKA WOLA Pogoda