Przejdź do treści
Imieniny:
środa, 20 stycznia 2021
EnglishGermanPolish

Strategia rozwoju Gminy Zduńska Wola


Strategia Rozwoju Gminy Zduńska Wola na lata 2013-2020 jest planem osiągnięcia długofalowych zamierzeń Gminy Zduńska Wola. Implikuje ona przejście z obecnej sytuacji do pożądanego stanu wyrażonego w wizji rozwoju.

Strategia Rozwoju Gminy Zduńska Wola na lata 2013-2020 to jeden z najważniejszych dokumentów przygotowywanych przez samorząd gminny. Określa on priorytety i cele polityki rozwoju społeczno-gospodarczego prowadzonego na obszarze danej jednostki. Strategia stanowi także odpowiedź na ustawowy wymóg prowadzenia polityki rozwoju w oparciu
o strategię, jak również skuteczną próbę dostosowania działalności Gminy do standardów europejskich. Niniejszy dokument strategiczny stanowi również podstawę do opracowania
i wdrożenia na terenie Gminy projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych.

W Strategii Rozwoju Gminy Zduńska Wola na lata 2013-2020 Gmina otrzymała nową misję oraz wizję rozwoju. Zmieniły się również zapisy na poziomie kierunków działań i celów strategicznych.

Strategia Rozwoju Gminy Zduńska Wola na lata 2013–2020 składa się z trzech części:

  • część 1 – Diagnoza strategiczna Gminy Zduńska Wola,
  • część 2 – Strategia Rozwoju Gminy Zduńska Wola na lata 2013-2020,
  • część 3 – Dopasowanie aktywów niematerialnych do Strategii.

 

Pierwsza część ma na celu zobrazowanie potencjału społeczno-ekonomicznego Gminy
w kontekście głównych kierunków jej rozwoju, tj. mieszkalnictwa oraz przedsiębiorczości, uwzględniając przy tym przestrzenne uwarunkowania środowiskowo-infrastrukturalne Gminy.

Diagnoza strategiczna Gminy Zduńska Wola jest podstawowym punktem wyjścia
do konstruowania kierunków działań, a następnie celów strategicznych i celów operacyjnych.

Druga część strategii została opracowana na podstawie wniosków z diagnozy strategicznej
i zawiera konkretny plan działania Gminy Zduńska Wola do 2020 roku, w którym określone zostały następujące elementy: misja, wizja rozwoju, wartości kluczowe, cele strategiczne.
W tej części wykorzystano metodę Strategicznej Karty Wyników (Balanced Scorecard), która służy określeniu celów strategicznych w ramach czterech zasadniczych perspektyw: perspektywy klienta (czyli interesariusza), perspektywy finansowej (budżetowej), perspektywy procesów wewnętrznych oraz perspektywy rozwoju. W każdej z tych perspektyw zdefiniowano cele strategiczne, które mają posłużyć realizacji wizji rozwoju Gminy Zduńska Wola.

Trzecia część strategii dotyczy dopasowania aktywów niematerialnych do Strategii, które stanowią podstawę perspektywy rozwoju. Perspektywa ta obejmuje cele, które dotyczą trzech składników aktywów materialnych najistotniejszych przy implementacji każdej strategii. Składniki te to: kapitał ludzki, kapitał informacyjny, kapitał organizacyjny.

 

Okres realizacji Strategii Rozwoju Gminy Zduńska Wola przyjęto na osiem lat (2013-2020), adekwatnie do czasu obowiązywania Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020
i Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020. Strategia dla Gminy Zduńska Wola została sformułowana w ścisłej korelacji zarówno z nimi, jak i z pozostałymi aktualnie obowiązującymi dokumentami o charakterze planistycznym szczebla regionalnego, krajowego i międzynarodowego.

 

Całość strategii rozwoju do pobrania w załączniku.

Do pobrania

# Plik Rozmiar pliku Pobrania
1 pdf Strategia Rozwoju Gminy Zduńska Wola na lata 2013-2020 1 MB 525

spis_rolny

spis rolny 2020

baner

baner

projekty rozwojowe

Projekty rozwojowe

raport o stanie gminy zduńska wola za rok 2018

raport o stanie gminy zduńska wola za rok 2018

transmisja

transmisja

gospodarka-odpadami

GRANTY SOŁECKIE

GRANTY SOŁECKIE

sołectwo na plus

sołectwo na plus

interpelacje

interpelacje

Ochrona danych

Ochrona danych

SIP

SIP

gminna platforma konsultacji społecznych

gminna platforma konsultacji społecznych

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

epuap2

bip

rada gminy

rada gminy

Gazeta Nasza Gmina

katalog ofert inwestycyjnych

katalog ofert inwestycyjnych

Kącik przedsiębiorcy

Wyłączenia zasilania

Wyłączenia zasilania

Adopcja psów

wybory ławników

wybory ławników
ZDUNSKA WOLA Pogoda

Licznik odwiedzin:

Liczniki

Facebook