Przejdź do treści
Imieniny:
wtorek, 9 sierpnia 2022
EnglishGermanPolishUkrainian

Umowy pomiędzy gminą, a OSP podpisane

W dniu 30 czerwca 2022 r. zostały zawarte umowy w sprawie określenia zadań realizowanych przez  jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej na rzecz gminy, co wynika z nowej ustawy o Ochotniczych Strażach Pożarnych, która weszła w życie od 1 stycznia 2022r.
W imieniu Gminy Zduńska Wola umowy podpisał Wójt Gminy  Pan Henryk Staniucha,
w imieniu OSP  podpisy złożyli prezesi jednostek.

Do zadań Ochotniczej Straży Pożarnej należy podejmowanie działań w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska, między innymi prowadzenie działań ratowniczych, udział
w działaniach i akcjach ratowniczych, udział w ochronie ludności, organizowanie ćwiczeń oraz udział w szkoleniach, ćwiczeniach i zawodach sportowo- pożarniczych, propagowanie zasad i dobrych praktyk w zakresie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów oraz wspieranie gminy w realizacji pomocy na rzecz społeczności lokalnej.

Do zadań gminy zaś należy m. in. utrzymanie obiektów, pomieszczeń oraz terenu będącego
w dyspozycji Ochotniczej Straży Pożarnej niezbędnych do zapewnienia ochrony przeciwpożarowej, utrzymanie pojazdów i sprzętu specjalistycznego, zapewnienie środków łączności, zakup umundurowania i środków ochrony indywidualnej oraz ubezpieczenie strażaków ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej.

Pomoc dla Ukrainy

pomoc dla Ukrainy

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

Kolej Dużych Prędkości

Kolej Dużych Prędkości

Gminny portal podatkowy

Gminny portal podatkowy

raport o stanie gminy zduńska wola

raport o stanie gminy zduńska wola

projekty rozwojowe

Projekty rozwojowe

transmisja sesji

transmisja sesji

gospodarka-odpadami

GRANTY SOŁECKIE

GRANTY SOŁECKIE

sołectwo na plus

sołectwo na plus

interpelacje

interpelacje

epuap

RODO

RODO

gminna platforma konsultacji społecznych

gminna platforma konsultacji społecznych

BIP

SIP

SIP

katalog ofert inwestycyjnych

katalog ofert inwestycyjnych

Wyłączenia zasilania

Wyłączenia zasilania

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

Gazeta Nasza Gmina

mikroporady dla przedsiębiorców

Adopcja psów

wybory ławników

wybory ławników

KGoła Gospodyń Wiejskich

KGW

CERT NASK

CERT NASK

Obszary inwestycyjne

Obszary inwestycyjne

Sołtysi

Sołtysi
ZDUNSKA WOLA Pogoda

Licznik odwiedzin:

Liczniki

Facebook