Imieniny:
niedziela, 18 listopada 2018
EnglishGermanPolish

Rewitalizacja


Informuję, iż w dniu 28 grudnia 2017 r. Rada Gminy Zduńska Wola podjęła Uchwałę nr XLII/320/2017 w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji dla Gminy Zduńska Wola.

Ponadto informuję, iż powyższa uchwała nie została podjęta w trybie art. 8 i art. 25 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1023 ze zm.).

W wyniku wykonanych analiz w sferach: społecznej, gospodarczej, środowiskowej, technicznej oraz przestrzenno – funkcjonalnej ustalono obszar zdegradowany, cechujący się kumulacją zdiagnozowanych problemów w poszczególnych sferach. Następnie w oparciu o diagnozę społeczno-gospodarczą, analizę wskaźnikową w poszczególnych sferach, opinii społeczności lokalnej wyrażonej podczas przeprowadzonych wywiadów ankietowych oraz konsultacji społecznych, a także szczególnego znaczenia wskazanego obszaru dla rozwoju gminy wyznaczono obszar rewitalizacji, na który składają się fragmenty następujących miejscowości:

 • Karsznice,
 • Korczew,
 • Izabelów,
 • Wojsławice,
 • Kłady,

Za obszar rewitalizacji uznać można teren obejmujący całość lub część obszaru zdegradowanego, cechujący się występowaniem zjawisk negatywnych oraz znaczeniem dla rozwoju lokalnego. Może być on podzielony na podobszary, które nie posiadają ze sobą wspólnych granic.

Program Rewitalizacji Gminy Zduńska Wola zakłada podjęcie działań mających na celu poprawę sytuacji kryzysowych. W tym celu wyznaczono projekty rewitalizacyjne, bezpośrednio powiązane z występowaniem negatywnych zjawisk na poszczególnych obszarach. Należą do nich:

 1. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kłady wraz z zagospodarowaniem terenu.
 2. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Mostki wraz z zagospodarowaniem terenu
 3. Budowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego w Karsznicach
 4. Budowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego w Korczewie
 5. Przebudowa budynku OSP w Izabelowie
 6. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP w Izabelowie
 7. Rozbudowa i przebudowa budynku strażnicy OSP w Korczewie
 8. Remont zabytkowego kościoła parafialnego pw. św. Katarzyny Dz. M w Korczewie
 9. Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Wojsławice
 10. Reaktywacja – nowe funkcje Zespołu Szkół w Wojsławicach
 11. Wspieranie przedsiębiorczości mieszkańców obszaru rewitalizacji.
 12. Promowanie postaw proekologicznych wśród mieszkańców obszaru rewitalizacji
 13. Wzmacnianie więzi sąsiedzkich.

Istotną kwestią przy tworzeniu Programu Rewitalizacji jest uwzględnienie procesu aktualizacji Programu Rewitalizacji. Pozwoli to na wszelkie modyfikacje w dokumencie, które będą wynikać wyłącznie ze zmian w bieżącej sytuacji społeczno-gospodarczej gminy.

Zakłada się, że Program Rewitalizacji będzie aktualizowany w wyniku:

 • Analizy wskaźników monitoringu oraz sprawozdań z realizacji projektów,
 • Z inicjatywy min. połowy Radnych Gminy,
 • Z inicjatywy min. 150 mieszkańców chcących zgłosić propozycję zmiany bądź uzupełnieniu Programu o dodatkowy projekt.

 

Poniżej w celu możliwości zapoznania się z powyższym dokumentem zamieszczono przedmiotową uchwałę wraz z załącznikiem w postaci Programu Rewitalizacji dla Gminy Zduńska Wola.

Do pobrania

# Plik Rozmiar pliku Pobrania
1 pdf Uchwała.XLII.320.2017 168 KB 116
2 pdf Załącznik do uchwały XLII.320.2017 5 MB 175

baner_samorzad_wybory_2018

Wybory samorządowe 2018

baner

baner

Pogoda


Ochrona danych

Ochrona danych

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

SIP

SIP

gpks

gpks

Znajdź nas na mapie

epuap2

bip

Gazeta Nasza Gmina

GRANTY SOŁECKIE

GRANTY SOŁECKIE

rada gminy

rada gminy

gospodarka-odpadami

Kącik przedsiębiorcy

Wyłączenia zasilania

Wyłączenia zasilania

2017-06-29 11_55_47-Ustawienia

2017-06-29 11_55_47-Ustawienia

Licznik odwiedzin:

Liczniki

Facebook