Przejdź do treści
Imieniny:
sobota, 28 listopada 2020
EnglishGermanPolish

PSZOK


AKTUALIZACJA

Informujemy, że od dnia 30 kwietnia 2020 r. zostaje wznowiona działalność tymczasowego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Gminy Zduńska Wola, który zlokalizowany jest na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szadku (Starostwo Szadek 10).

PSZOK będzie czynny w każdy czwartek miesiąca, w godzinach 8:00 – 12:0

 

W związku z wprowadzeniem przez Burmistrza Miasta i Gminy Szadek prewencyjnych zasad dotyczących rozprzestrzeniania się koronawirusa informujemy, że od dnia 19 marca 2020 r. do odwołania, zostaje zamknięty Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Gminy Zduńska Wola, który zlokalizowany jest na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szadku. O terminie wznowienia funkcjonowania PSZOK zostaną Państwo niezwłocznie powiadomieni.

 

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

REGULAMIN PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW NA TERENIE GMINY ZDUŃSKA WOLA

Tymczasowy Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Gminy Zduńska Wola zlokalizowany jest na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szadku (Starostwo Szadek 10). PSZOK czynny jest w każdy czwartek miesiąca, w godzinach 800 – 1200.

 

 1. PSZOK przyjmuje nieodpłatnie, dostarczone samodzielnie przez mieszkańców Gminy Zduńska Wola, pochodzące wyłącznie z nieruchomości zamieszkałych następujące rodzaje odpadów:
 • odpady wielkogabarytowe,
 • odpady budowlano-remontowe, rozbiórkowe,
 • przeterminowane leki,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • zużyte opony,
 • odpady zawierające substancje niebezpieczne.

 

 1. W celu przyjęcia dostarczonych odpadów należy okazać pracownikowi obsługi PSZOK dokument potwierdzający miejsce zamieszkania na terenie Gminy Zduńska Wola. Za podstawowy dokument potwierdzający uznaje się dowód osobisty. W przypadku, gdy dokument ten wskazuje inne miejsce zameldowania niż wymagane dodatkowo okazać należy np. umowę najmu nieruchomości przeznaczonej na cele mieszkaniowe lub potwierdzenie dokonywania opłat za odbiór odpadów komunalnych. Wykaz miejscowości znajdujących się na terenie Gminy Zduńska Wola znajduje się w dyspozycji obsługi.
 2. Przyjęte odpady oraz dane osoby dostarczającej zostaną odnotowane w prowadzonej ewidencji.
 3. Odpady wymagające opakowania powinny znajdować się w szczelnych, nieuszkodzonych opakowaniach ułatwiających identyfikację odpadu (np. przeźroczysty worek).
 4. Pracownik PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadu, jeśli jego przyjęcie byłoby sprzeczne z przepisami prawa (szczególnie jeśli rodzaj i ilość wskazywałyby na inne pochodzenie niż odpady bytowe, wytwarzane przez mieszkańców) oraz mogłoby zagrażać zdrowiu i życiu ludzi.

 

spis_rolny

spis rolny 2020

baner

baner

projekty rozwojowe

Projekty rozwojowe

raport o stanie gminy zduńska wola za rok 2018

raport o stanie gminy zduńska wola za rok 2018

transmisja

transmisja

gospodarka-odpadami

GRANTY SOŁECKIE

GRANTY SOŁECKIE

interpelacje

interpelacje

Ochrona danych

Ochrona danych

SIP

SIP

gminna platforma konsultacji społecznych

gminna platforma konsultacji społecznych

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

epuap2

bip

rada gminy

rada gminy

Gazeta Nasza Gmina

katalog ofert inwestycyjnych

katalog ofert inwestycyjnych

Kącik przedsiębiorcy

Wyłączenia zasilania

Wyłączenia zasilania

Adopcja psów

wybory ławników

wybory ławników
ZDUNSKA WOLA Pogoda

Licznik odwiedzin:

Liczniki

Facebook