Przejdź do treści
Imieniny:
środa, 12 maja 2021
EnglishGermanPolish

Stawki opłat


Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące od 1 marca 2021 r.

 • 28,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość,
 • w przypadku niedopełnienia przez właścicieli nieruchomości obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, określa się stawkę podwyższoną – stanowiącą jej dwukrotność.

Ponadto od 1 lutego 2020 r. została wprowadzona ulga w opłacie dla osób kompostujących bioodpady w kompostowniku przydomowym. Kompostowanie bioodpadów uprawnia do uzyskania ulgi w wysokości 10% opłaty. Korzystanie z ulgi jest jednoznaczne z brakiem możliwości wystawiania ich przed posesję w dniu zbiórki.

Chcąc uzyskać ulgę w opłacie należy złożyć do Urzędu Gminy Zduńska Wola deklarację.

 

 

.

Opłata wnoszona jest w systemie dwumiesięcznym w kasie urzędu gminy lub na rachunek bankowy. Istnieje możliwość wnoszenia opłat w dowolnym dniu okresu rozliczeniowego w podziale na mniejsze kwoty. Dla wpłat dokonanych po terminie będą naliczane odsetki podatkowe zgodnie z Ordynacją podatkową.

Wpłat dokonuje się na indywidualne konto bankowe nadane dla każdej nieruchomości objętej systemem.

Wpłat można również dokonać na druku standardowym po wpisaniu indywidualnego konta.

Wpłat można dokonywać przelewem na rachunek bankowy wskazany w książeczce:

 • za pośrednictwem bankowości elektronicznej, tzw. przelewem internetowym, na warunkach posiadanej umowy z operatorem;
 • bez prowizji w Banku Pekao S.A I oddział w Zduńskiej Woli przy ul. Kilińskiego i w oddziałach tego Banku na terenie Zduńskiej Woli.Punkty bankowe:
  1. Oddział w Zduńskiej Woli, ul. J. Kilińskiego 7/11, Zduńska Wola;
  2. Filia I Oddziału w Zduńskiej Woli, ul. Długa 30, Zduńska Wola;
  3. Filia I Oddziału w Zduńskiej Woli, ul. Łaska 46, Zduńska Wola;
  4. Filia I Oddziału w Zduńskiej Woli, ul. T. Kościuszki 2, Zduńska Wola.
 • bez prowizji w kasie Urzędu Gminy Zduńska Wola;
 • we wszystkich innych placówkach przyjmujących wpłaty gotówkowe, tj. w bankach, w placówkach pocztowych oraz innych obiektach handlowych świadczących tego rodzaju usługi-według obowiązującej prowizji

spis_ludnosci

narodowy spis ludności i mieszkań 2021

baner

baner

projekty rozwojowe

Projekty rozwojowe

raport o stanie gminy zduńska wola

raport o stanie gminy zduńska wola

transmisja

transmisja

gospodarka-odpadami

GRANTY SOŁECKIE

GRANTY SOŁECKIE

sołectwo na plus

sołectwo na plus

interpelacje

interpelacje

Ochrona danych

Ochrona danych

SIP

SIP

gminna platforma konsultacji społecznych

gminna platforma konsultacji społecznych

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

epuap2

bip

rada gminy

rada gminy

Gazeta Nasza Gmina

katalog ofert inwestycyjnych

katalog ofert inwestycyjnych

Kącik przedsiębiorcy

Wyłączenia zasilania

Wyłączenia zasilania

Adopcja psów

wybory ławników

wybory ławników
ZDUNSKA WOLA Pogoda

Licznik odwiedzin:

Liczniki

Facebook