Przejdź do treści
Imieniny:
wtorek, 18 czerwca 2024

Informacja o posiedzeniu komisji IX kadencji Rady Gminy Zduńska Wola

  Zduńska Wola, 16 maja 2024 r.

 

 

Zaproszenie

 

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 21 maja 2024 r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zduńska Wola, odbędzie się wspólne posiedzenie wszystkich Komisji Rady Gminy  Zduńska Wola. 

 

Porządek posiedzenia: 

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Zduńska Wola na rok 2024.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zduńska Wola na lata 2024 – 2029.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Zduńska Wola.
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników i kandydatów na strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Zduńska Wola.
 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Zduńska Wola oraz określenia granic ich obwodów.
 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnym Rady Gminy Zduńska Wola.
 10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów sołectw Gminy Zduńska Wola.
 11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela Rady Gminy Zduńska Wola do pracy w Radzie Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli.
 12. Zaopiniowanie analizy stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w 2023 roku.
 13. Zaopiniowanie informacji z realizacji art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 14. Zaopiniowanie sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Zduńska Wola
  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2023 roku.
 15. Sprawy różne.
 16. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący posiedzenia

 

wybory_uzup_2024

wybory_uzup_2024

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

Kolej Dużych Prędkości

Kolej Dużych Prędkości

Gminny portal podatkowy

Gminny portal podatkowy

raport o stanie gminy zduńska wola

raport o stanie gminy zduńska wola

projekty rozwojowe

Projekty rozwojowe

transmisja sesji

transmisja sesji

interpelacje

interpelacje

RODO

RODO

gminna platforma konsultacji społecznych

gminna platforma konsultacji społecznych

SIP

SIP

Wyłączenia zasilania

Wyłączenia zasilania

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

mikroporady dla przedsiębiorców

Adopcja psów

wybory ławników

wybory ławników

CERT NASK

CERT NASK

Obszary inwestycyjne

Obszary inwestycyjne

Punkty adresowe

adresy

Czyste powietrze

CP

KGoła Gospodyń Wiejskich

KGW

Sołtysi

Sołtysi

sołectwo na plus

sołectwo na plus

infrastruktura sołecka

infrastruktura sołecka
ZDUNSKA WOLA Pogoda