Przejdź do treści
Imieniny:
wtorek, 18 czerwca 2024

KONIECZNOŚĆ WYMIANY PIECA, SPRAWDŹ CZY DOTYCZY CIEBIE

Szanowni mieszkańcy!

Przypominamy, że zgodnie z uchwałą  nr XLIV/548/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 października 2017 r. (nowelizacja z dnia 22 listopada 2022)  w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa łódzkiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw,  tzw. uchwała antysmogowa, wszyscy posiadacze kotłów grzewczych pozaklasowych oraz ogrzewaczy pomieszczeń, tj. kominki i piece kaflowe są zobowiązani do wymiany tych urządzeń do końca 2024 r. Mieszkańcy, którzy korzystają z kotłów grzewczych spełniających wymagania w zakresie emisji zanieczyszczeń na poziomie klasy 3 lub 4 muszą je wymienić do końca 2027 r.

Kalendarz działań wskazanych w uchwale antysmogowej:

* Uchwała weszła w życie 1 maja 2018 r. Oznacza to, że od tej daty:

   – wszystkie montowane kotły powinny spełniać wymagania dotyczące efektywności energetycznej i wielkości emisji określone w Rozporządzeniu Komisji (EU) 2015/1189.

   – nie można spalać paliw najgorszej jakości

* Przepisy uchwały dla kominków i pieców zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2022 r., po tej dacie wszystkie montowane kominki i piece (czyli miejscowe ogrzewacze pomieszczeń) powinny spełniać wymagania dotyczące efektywności energetycznej i wielkości emisji określone w Rozporządzeniu Komisji (EU) 2015/1185.

* Przewidziane zostały przepisy przejściowe dające czas na dostosowanie się do nowych regulacji:

   – dopuszczono możliwość eksploatacji kotłów spełniających wymagania klasy 5, których eksploatację rozpoczęto przed 1 maja 2018 r., do czasu tzw. śmierci technicznej urządzenia,

   – dla kotłów pozaklasowych, tzw. „kopciuchów”, których eksploatację rozpoczęto przed 1 maja 2018 r., określono czas wymiany do 1 stycznia 2025 r.,

   – dla kotłów spełniających wymagania klasy 3 lub 4, których eksploatację rozpoczęto przed 1 maja 2018 r., określono czas wymiany do 1 stycznia 2028 r.,

– dla kominków i pieców, których eksploatację rozpoczęto przed 1 maja 2018 r., określono czas wymiany lub dostosowania instalacji do 1 stycznia 2026 r. (dostosowanie to ma polegać na ograniczeniu wielkości emisji pyłu do poziomu określonego w Rozporządzeniu Komisji (EU) 2015/1185).

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 43 825-33-67  lub osobiście
w pokoju nr 1 w Urzędzie Gminy Zduńska Wola.

Zgodnie z art. 334 ustawy Prawo ochrony środowiska, nieprzestrzeganie ograniczeń, nakazów lub zakazów określonych w  uchwale antysmogowej wiąże się z karą grzywny. Wysokość mandatu może wynieść do 500 zł. Sprawa może być również skierowana do sądu, który może wymierzyć grzywnę w wysokości do 5 000 zł.

Podstawa prawna:

– uchwała antysmogowa https://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2017/4549/akt.pdf

– zmiana uchwały antysmogowej https://dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2022/7058/akt.pdf

– Rozporządzenie Komisji (EU) 2015/1185 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.193.01.0100.01.POL

 

wybory_uzup_2024

wybory_uzup_2024

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

Kolej Dużych Prędkości

Kolej Dużych Prędkości

Gminny portal podatkowy

Gminny portal podatkowy

raport o stanie gminy zduńska wola

raport o stanie gminy zduńska wola

projekty rozwojowe

Projekty rozwojowe

transmisja sesji

transmisja sesji

interpelacje

interpelacje

RODO

RODO

gminna platforma konsultacji społecznych

gminna platforma konsultacji społecznych

SIP

SIP

Wyłączenia zasilania

Wyłączenia zasilania

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

mikroporady dla przedsiębiorców

Adopcja psów

wybory ławników

wybory ławników

CERT NASK

CERT NASK

Obszary inwestycyjne

Obszary inwestycyjne

Punkty adresowe

adresy

Czyste powietrze

CP

KGoła Gospodyń Wiejskich

KGW

Sołtysi

Sołtysi

sołectwo na plus

sołectwo na plus

infrastruktura sołecka

infrastruktura sołecka
ZDUNSKA WOLA Pogoda