Przejdź do treści
Imieniny:
wtorek, 23 kwietnia 2024

II Festyn Recyklingowy


II Festyn Recyklingowy pod hasłem “Mamy rady na odpady”

W dniu 9 maja 2009 r. odbył się w Zespole Gimnazjum, Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Czechach II Festyn Recyklingowy pod hasłem: „Mamy rady na odpady”, którego organizatorem był Wójt Gminy Zduńska Wola przy współfinansowaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Festyn stanowił kontynuację działań kampanii w zakresie edukacji ekologicznej, którą Gmina Zduńska Wola rozpoczęła w 2008 roku. Jej celem jest promowanie selektywnej zbiórki odpadów „u źródła” i podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa.
Edukacja środowiskowa jest koncepcją kształcenia i wychowywania społeczeństwa w duchu poszanowania środowiska naturalnego zgodnie z hasłem „myśleć globalnie, działać lokalnie”. Ważnym elementem jest łączenie wiedzy przyrodniczej z działaniami praktycznymi.
Urząd Gminy Zduńska Wola po raz kolejny podjął działania edukujące w zakresie prawidłowej segregacji odpadów. Obejmuje ona przedstawianie, we wszystkich działaniach, tematyki z zakresu ochrony i kształtowania środowiska. Kampania edukacyjna została skierowana do wszystkich grup społecznych i wiekowych. W związku z tym, ważne było znalezienie odpowiednich środków przekazu tak, aby w najprostszy i najskuteczniejszy sposób przekazywać informację ekologiczną. Podczas trwania festynu, mieszkańcy przekonali się, że właściwie prowadzona segregacja jest elementem koniecznym dla realizacji procesu recyklingu.
Nasza akcja przygotowana była z myślą nie tylko o kształtowaniu proekologicznej postawy wśród dzieci i młodzieży, ale także wśród całych społeczności lokalnych. Chcieliśmy pokazać, jak ważna jest wspólna odpowiedzialność za środowisko naturalne, angażując w akcję samorząd lokalny, przedsiębiorców i operatorów komunalnych.
Mieszkańcy gminy, którzy w trakcie festynu oddawali posegregowane odpady typu: makulatura, opakowania ze szkła białego, opakowania ze szkła kolorowego, baterie, puszki aluminiowe, nakrętki od butelek PET, kapsle metalowe, elektroodpady, opony otrzymali talony uprawniające do odbioru żarówek energooszczędnych lub roślin.
Duże ilości zebranych odpadów, jak i zainteresowanie akcją mieszkańców ościennych gmin (Miasto Zduńska Wola) świadczą o tym jak ważna i potrzebna jest tego rodzaju inicjatywa. Szybko rosnące góry odpadów oraz znikające w oczach nagrody potwierdzały pozytywny odzew ze strony naszych mieszkańców.
Imprezie towarzyszyły występy dzieci z gminnych przedszkoli, które zaprezentowały inscenizacje ekologiczne. Występy zespołu wokalnego z ZGSPiP w Czechach uświetniały program festynu.
Odwiedzający festyn mogli spożyć posiłki przygotowane przez Radę Rodziców Zespołu Szkół w Czechach.
Dla najmłodszych przygotowane były atrakcje w formie dmuchanego zamku, karuzeli, cymbergaja.
Stowarzyszenie „Ekologiczni” z Wojsławic przeprowadziło warsztaty ekologiczne, w trakcie których, w formie zabaw, dzieci pogłębiały swoją wiedzę z zakresu ekologii i ponownego wykorzystania odpadów.
O godz. 16:00, prowadzący Jakub Misiak i Agnieszka Kaczmarek, rozpoczęli się Pokaz Mody zorganizowany przez Młodzieżową Radę Gminy. Stroje były zaprojektowane profesjonalnie i bardzo recyklingowo!!!
O godz. 18:00 rozpoczęła się plenerowa zabawa taneczna przy udziale zespołu „ALLEGRO”.

Podczas II Festynu Recyklingowego udało się zebrać:
· 300 kg kapsli metalowych (co daje ok. 124 300 szt),
· 110 kg zakrętek typu PET,
· 757 kg puszek aluminiowych (co daje ok. 45 420 szt),
· 80 kg puszek stalowych,
· 3,6 t szkła białego,
· 1 t szkła kolorowego,
· 32 t opon,
· 245 kg baterii (co daje ok. 10 290 szt baterii typu „paluszki”),
· 17 640 kg elektroodpadów,
· ok. 6 t makulatury.
Dla porównania w roku 2008 powyższe ilości przedstawiały się następująco:
· 114 kg kapsli metalowych,
· 114 kg zakrętek typu PET,
· 260 kg puszek aluminiowych,
· 2,4 t stłuczki szklanej,
· 30 t opon,
· 145 kg baterii,
· 5 150 kg elektroodpadów,
· 4,5 t makulatury.

Podczas trwania festynu rozstrzygnięto wiele konkursów plastycznych, konkurs wiedzowy i sprawnościowy.

W konkursie „Mistrz odzysku” poszczególne miejsca w niżej wymienionych kategoriach zajęli:
BATERIE:

I miejsce Bartłomiej Bilski,
II miejsce Jakub Kowalski,
II miejsce Bartosz Kowalski,

MAKULATURA

I miejsce Marta Świniarska,
II miejsce Patryk Bilski.

W konkursie wiedzy ekologicznej „Recyklingowy Omnibus”:
I miejsce zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowej w Izabelowie i tym samym wywalczyła dla całej klasy dwudniowy wyjazd do Załęcza,
II miejsce zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowej w Annopolu Starym; nagrodą jest wyjazd dla całej klasy Rogowa,
III miejsce przypadło zespołowi z klasy Szkoły Podstawowej w Czechach – uczniowiezdobyli sprzęt RTV.
Nagrody wręczał Zastępca Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, Pan Wiesław Łukomski

W konkursie fotograficznym pod hasłem „Nie uwierzycie – woda to życie” jury w składzie: Tomasz Donat, Agnieszka Puławska-Wlazło oraz Maciej Stawski przyznali:
I miejsce dla Łukasza Niewiadomskiego,
II miejsce dla Łukasza Grabowskiego,
III miejsce dla Karoliny Ławińskiej,
oraz wyróżnienia dla: Pauliny Matusiak, Joanny Mataśki, Dawida Jarosławskiego oraz Gabrysi Grudy.
Nagrody zakupiono z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi i zostały one wręczone przez Macieja Stawskiego.

W konkursie „Ozdoba recyklingowa” jury w składzie:
Elżbieta Modrzejewska – Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Sieradzu,
Anna Sowa – Cieślak – Starszy Wizytator Kuratorum Oświaty,
Ewa Padzik – Sekretarz Urzędu Gminy,
nagrodziło:
I miejsce Wiktoria Klimczak, Natalia Frątczak, Paulina Fras, Daria Mączka,
II miejsce Aleksandra Owczarek, Adam Miksa, Dawid Jonczyk, Tymoteusz Karasiński,
III miejsce Zofia Kulda, Kacper Kolasiński, Filip Kosiński,
wyróżnili:
I wyróżnienie Hubert Śpiewak,
II wyróżnienie Natalia Michalska,
III wyróżnienie Michał Rychlik, Mateusz Chodorowski,
IV wyróżnienie Ewelina Olszewska, Marta Świniarska, Dawid Badziak,
V wyróżnienie Jakub Antoszczyk, Wiktor Janiak,Dawid Nowak, Marika Reda.

W konkursie na „Pojazd recyklingowy” jury przyznało następujące miejsca:
I miejsce Tomasz Kawczyński, Daniel Szewczyk,
II miejsce Kamil Pietrzak, Maciej Kardacki, Karolina Gruda, Marcin Feliniak,
III miejsce Maja Chołys, Karina Olszewska, Karolina Badziak,
oraz wyróżnienia:
I wyróżnienie Grzegorz Przesmycki, Artur Dobrzycki, Robert Wroński,
II wyróżnienie Joanna Masłowska, Paulina Sobczak, Aleksandra Pluskwa, Maria Fabiańska.

Festyn odbył się przy pomocy i życzliwości takich organizacji ekologicznych jak:
REBA Organizacja Odzysku S.A.,
Centrum Utylizacji Opon Organizacja Odzysku S.A.,
Stowarzyszenie Ekologiczni z Wojsławic.

PARTNERZY FESTYNU:
ZPHU Paweł Mataśka – Produkcja Opakowań Tekturowych Wymysłów,
„Agros-Nova” Sp. z o.o.,
Zakłady Odzieżowe ORIO Sp. z o.o., Czechy,
Firma Drogowa DROMAK A. Krakowski, M. Ośródek, D. Rosiński, Poręby,
Big Tur Sławomir Turski, Zduńska Wola,
Eko-Serwis Sp. z o.o., Sieradz,
Bioclar – Szkilnik, Zapolice,
Przedsiębiorstwo usługowo-handlowe Jan-Pol, Zduńska Wola,
AVES Sp z o.o., Gajewniki,
Taro s.c. Producent Bielizny Nocnej, Tymienice,
Zakład Remontowo-Budowlany Witold Dawid, Zduńska Wola,
PHU Stan Sport, Zduńska Wola,
Beata Kamola Usługi Transportowo-Komunalne, Zduńska Wola,
PPHU Projnad Sp. z o.o., Sieradz,
Przedsiębiorstwo Techniki Sanitarnej ALBA Sp. z o.o., Zduńska Wola,
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, Zduńska Wola,
Remondis Elektrorecycling Sp. z o.o.

Wartość zadania i żródła finansowania
Wartość zadania 68 543,75 zł w tym :
– Dotacja ze środków WFOŚiGW w Łodzi 31 793,17 zł
– Środki własne Gminy Zduńska Wola 36 750,58 zł

Gmina Zduńska Wola

wybory_samorzad_2024

wybory_samorzad_2024

wybory_euro_2024

wybory_euro_2024

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

Kolej Dużych Prędkości

Kolej Dużych Prędkości

Gminny portal podatkowy

Gminny portal podatkowy

raport o stanie gminy zduńska wola

raport o stanie gminy zduńska wola

projekty rozwojowe

Projekty rozwojowe

transmisja sesji

transmisja sesji

interpelacje

interpelacje

RODO

RODO

gminna platforma konsultacji społecznych

gminna platforma konsultacji społecznych

SIP

SIP

Wyłączenia zasilania

Wyłączenia zasilania

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

mikroporady dla przedsiębiorców

Adopcja psów

wybory ławników

wybory ławników

CERT NASK

CERT NASK

Obszary inwestycyjne

Obszary inwestycyjne

Punkty adresowe

adresy

Czyste powietrze

CP

KGoła Gospodyń Wiejskich

KGW

Sołtysi

Sołtysi

sołectwo na plus

sołectwo na plus

infrastruktura sołecka

infrastruktura sołecka
ZDUNSKA WOLA Pogoda