Przejdź do treści
Imieniny:
wtorek, 18 czerwca 2024

III Festyn Recyklingowy


wfosigw2

III Festyn Recyklingowy pod hasłem “Mamy rady na odpady”

Makulaturę, puszki, kapsle, opony i inne odpady mogli przywieźć w sobotę 8 maja 2010 r. do Wojsławic mieszkańcy gminy na III Festyn Recyklingowy. Festyn, którego organizatorem była Gmina Zduńska Wola przy współfinansowaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, odbył się pod hasłem: „Mamy rady na odpady” i stanowił kontynuację działań w zakresie edukacji ekologicznej, którą Gmina Zduńska Wola rozpoczęła w 2008 roku. Jej celem jest promowanie selektywnej zbiórki odpadów “u źródła” i podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa.
Gmina Zduńska Wola po raz kolejny podjęła działania edukujące w zakresie prawidłowej segregacji odpadów. Obejmuje ona przedstawianie we wszystkich działaniach tematyki z zakresu ochrony i kształtowania środowiska. Kampania edukacyjna została skierowana do wszystkich grup społecznych i wiekowych. W związku z tym ważne było znalezienie odpowiednich środków przekazu tak, aby w najprostszy i najskuteczniejszy sposób przekazywać informację ekologiczną.
Podczas trwania festynu, dzieci i młodzież przekonali się, że właściwie prowadzona segregacja jest elementem koniecznym dla realizacji procesu recyklingu. Nasza akcja przygotowana była z myślą nie tylko o kształtowaniu proekologicznej postawy wśród dzieci i młodzieży, ale także wśród całych społeczności lokalnych. Chcieliśmy pokazać, jak ważna jest wspólna odpowiedzialność za środowisko naturalne, angażując w akcję samorząd lokalny, przedsiębiorców i operatorów komunalnych.
Mieszkańcy gminy, którzy w trakcie festynu oddawali posegregowane odpady typu: makulatura, opakowania ze szkła białego, opakowania ze szkła kolorowego, baterie, puszki aluminiowe, nakrętki od butelek PET, kapsle metalowe, elektroodpady, opony otrzymali talony uprawniające do odbioru żarówek energooszczędnych, koszulek, parasoli, kubków, toreb ekologicznych lub roślin.
Duże ilości zebranych odpadów świadczą o tym, jak ważna i potrzebna jest tego rodzaju inicjatywa. Szybko rosnące góry odpadów oraz znikające w oczach nagrody potwierdzały pozytywny odbiór naszego przedsięwzięcia przez mieszkańców. Imprezie towarzyszyły występy dzieci z gminnych przedszkoli oraz uczniów ze Szkoły Podstawowej w Wojsławicach, którzy zaprezentowali inscenizacje ekologiczne. W trackie festynu rozstrzygnięto konkursy:
– plastyczny
I miejsce – Daria Knera (SP w Annopolu Starym),
II miejsce – Marta Świniarska (SP w Annopolu Starym),
III miejsce – Adam Kunicki (SP w Izabelowie),

– fotograficzny
I miejsce – Partycja Kluska (ZGSPiP w Czechach),
II miejsce – Maria Marczewska (ZGSPiP w Czechach),
III miejsce – Mateusz Szymczak (ZGSP w Janiszewicach),

– Recyklingowy Omnibus
I miejsce zajęła Szkoła Podstawowa w Krobanowie – zdjęcia z wycieczki, sprawozdanie,
II miejsce zajęła Szkoła Podstawowa w Izabelowie,
III miejsce zajęła Szkoła Podstawowa w Annopolu Starym,

– Eko-sportowy
I miejsce dla drużyny z ZGSPiP w Czechach,
II miejsce dla drużyny ze SP w Izabelowie,
III miejsce dla drużyny ze SP w Annopolu Starym

Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju Rolnictwa Ekologicznego z Wojsławic przeprowadziło warsztaty ekologiczne, w trakcie których, w formie zabaw, dzieci pogłębiały swoją wiedzę z zakresu ekologii i ponownego wykorzystania odpadów. Dla najmłodszych przygotowane były atrakcje w formie dmuchanego zamku, karuzeli, eko-gry, jak również możliwość samodzielnego przygotowania kanapek. Można było również spożyć posiłki przygotowane przez Radę Rodziców ze SP w Wojsławicach. Dużym zainteresowaniem cieszył się pokaz strażacki przygotowany przez OSP w Janiszewicach oraz pokaz przygotowany przez firmę Drewzel.
Z przyjemnością pragniemy, poinformować, że w ramach zbiórki odpadów realizowanej podczas III Festynu Recyklingowego w Wojsławicach udało nam się zebrać następujące ilości odpadów:
– 440 kg kapsli metalowych;
– 810 kg kapsli PET;
– 1 030 kg puszki w tym:
– 460 kg puszki aluminiowej;
– 570 kg puszki stalowej;
– 6500 kg szkła białego;
– 5180 kg szkła kolorowego;
– 34 220 kg opon samochodowych osobowych i ciężarowych oraz opon rolniczych;
– 215 kg baterii;
– 12 640 kg elektroodpadów;
– 8 100 kg makulatury.
Łączna ilość zebranych odpadów to 69.135 ton odpadów, tj. o około 7 ton więcej niż w roku ubiegłym.

Tegoroczna zbiórka wskazała nam, że mieszkańcy gminy pozbyli się już gromadzonych przez lata odpadów i teraz przynoszą już bieżące, produkowane w swoich gospodarstwach. Tendencję tę widać szczególnie w przypadku baterii i elektroodpadów. W zeszłym roku wśród przynoszonych odpadów przeważały stare duże telewizory kineskopowe, z których każdy ważył 35 – 50 kg i monitory. W tym roku obserwowaliśmy, że wśród przynoszonych na festyn odpadów coraz częściej przekazywane były małe sprzęty. Tę tendencję potwierdza spadek wagi zebranych elektroodpadów, przy ciągłym wzroście ich objętości, w stosunku do roku ubiegłego. Cieszy to tym bardziej, że wskazuje na wzrost wiedzy o tym, jakie urządzenia należą do grupy elektroodpadów. Stabilizacja ilości zebranych baterii i akumulatorów potwierdza, że nasi mieszkańcy przekazują je systematycznie do recyklingu.
Ciągle jeszcze obserwujemy znaczny wzrost ilości zbieranej stłuczki szklanej, makulatury oraz kapsli i zakrętek.
Porównując zeszłoroczną i tegoroczną edycję zbiórki dochodzimy do ciekawych wniosków dotyczących zbiórki puszek po napojach. Zmienia się struktura odbieranego surowca. Nadal zwiększa się ilość przekazywanych puszek, ale również proporcja pomiędzy puszkami stalowymi a aluminiowymi. W roku 2009 zawartość puszek aluminiowych wynosiła 90%, natomiast w roku 2010 tylko 45%. Tak radykalna zmiana wiąże się ze zmianą profilu opakowań używanych do produkcji napojów. Obserwuje się wyraźną tendencję w użyciu opakowań stalowych w koncernach piwowarskich, ze względu na walory smakowe produktu. To wyraźnie przekłada się na produkcję odpadu z napojów.
Cieszy nas, że w sposób znaczący nadal wzrasta ilość zbieranych kapsli i nakrętek. To pokazuje nam, że mieszkańcy świetnie radzą sobie z oddzielaniem opakowań jednostkowych z odpadów.

III Festyn Recyklingowy współfinansowany został ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Gmina Zduńska Wola

wybory_uzup_2024

wybory_uzup_2024

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

Kolej Dużych Prędkości

Kolej Dużych Prędkości

Gminny portal podatkowy

Gminny portal podatkowy

raport o stanie gminy zduńska wola

raport o stanie gminy zduńska wola

projekty rozwojowe

Projekty rozwojowe

transmisja sesji

transmisja sesji

interpelacje

interpelacje

RODO

RODO

gminna platforma konsultacji społecznych

gminna platforma konsultacji społecznych

SIP

SIP

Wyłączenia zasilania

Wyłączenia zasilania

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

mikroporady dla przedsiębiorców

Adopcja psów

wybory ławników

wybory ławników

CERT NASK

CERT NASK

Obszary inwestycyjne

Obszary inwestycyjne

Punkty adresowe

adresy

Czyste powietrze

CP

KGoła Gospodyń Wiejskich

KGW

Sołtysi

Sołtysi

sołectwo na plus

sołectwo na plus

infrastruktura sołecka

infrastruktura sołecka
ZDUNSKA WOLA Pogoda