Przejdź do treści
Imieniny:
poniedziałek, 20 marca 2023
EnglishGermanPolishUkrainian

Tablica ogłoszeń


Informacja o złożeniu oferty realizacji zadania publicznego została złożona przez Ochotniczą Straż Pożarna w Janiszewicach pn. „VII bieg po Gminie Zduńska Wola”.

Czytaj szczegóły


Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z obszaru działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w 2022 roku.

Czytaj szczegóły


Informacja o złożeniu oferty realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert – “Półkolonie dla dzieci SPORT ACTIV 2021”

Czytaj szczegóły


Informacja o złożeniu oferty realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert – “V bieg 5 mil po Gminie Zduńska Wola”

Czytaj szczegóły


Informacja o złożeniu oferty realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert – “Półkolonie dla dzieci FIKO CAMP 2020”

Czytaj szczegóły


Informacja o złożeniu oferty realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert – “Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci w formie półkolonii SPORT CAMP 2020”

Czytaj szczegóły


Informacja o złożeniu oferty realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert – “Marsz po zdrowie z kijkami Nordic Walking”

Czytaj szczegóły


Informacja o złożeniu oferty realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert

Czytaj szczegóły


Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok

Czytaj szczegóły

Wyniki konsultacji


Informacja o złożeniu oferty realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert

Czytaj szczegóły


Rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na wsparcie finansowe zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w 2019 roku

Czytaj szczegóły


Informacja o złożeniu oferty realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert

Czytaj szczegóły


Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w 2019 roku

Czytaj szczegóły


Informacja o złożeniu oferty realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert

Czytaj szczegóły


Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok

Czytaj szczegóły


Informacja o złożeniu oferty realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert

Czytaj szczegóły


Rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na wsparcie finansowe zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.

Czytaj szczegóły


Rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na wsparcie finansowe zadań publicznych w zakresie promocji i ochrony zdrowia

Czytaj szczegóły


Informacja o złożeniu oferty realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert

Czytaj szczegóły


 

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży

Czytaj szczegóły

_______________________________________________________________________

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie promocji i ochrony zdrowia

Czytaj szczegóły

_______________________________________________________________________

Informacja o złożeniu oferty realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert

Czytaj Szczegóły

_______________________________________________________________________

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok

Czytaj szczegóły

______________________________________________________________________

Ogłoszenie o złożeniu oferty realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert

Czytaj szczegóły


Ogłoszenie o ofercie realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert

Czytaj szczegóły


 

OGŁOSZENIE O OFERCIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Z POMINIĘCIEM OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Czytaj szczegóły

____________________________________________________________________

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok

Czytaj szczegóły


OGŁOSZENIE O OFERCIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Z POMINIĘCIEM OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Czytaj szczegóły
_____________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O OFERCIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Z POMINIĘCIEM OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Czytaj szczegóły

_______________________________________________________________________

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok.

Czytaj szczegóły


OGŁOSZENIE O OFERCIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Z POMINIĘCIEM OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Czytaj szczegóły


Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznejw 2015 roku

Czytaj szczegóły


Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie finansowe przedsięwzięć z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Zduńska Wola w 2015 r.

Czytaj szczegóły


Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie finansowe przedsięwzięć z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Zduńska Wola.

Czytaj szczegóły


Ogłoszenie w sprawie konsultacji Programu współpracy Gminy Zduńska Wola z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok

Czytaj szczegóły


OGŁOSZENIE O OFERCIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Z POMINIĘCIEM OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Czytaj szczegóły


Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie finansowe przedsięwzięć z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Zduńska Wola w 2014 r.

Czytaj całość


Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na wsparcie finansowe przedsięwzięć
z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Zduńska Wola w 2014 r.

Czytaj całość


MIESZKAŃCY GMINY ZDUŃSKA WOLA!
PRZYPOMINAMY O OBOWIĄZKU UMIESZCZANIA TABLICZEK Z NUMEREM DOMU

W związku ze zgłoszeniami z instytucji państwowych, samorządowych oraz społecznych dotyczącymi braku tabliczek z numerami porządkowymi posesji przypominamy, że właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości. Nowa ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej z 4 marca 2010 r. nałożyła obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku, tabliczki, na której oprócz numeru porządkowego, musi zostać umieszczona również nazwa ulicy lub placu, a w miejscowościach bez nazwy ulicy, placu, nazwę miejscowości. W sytuacji gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się także na ogrodzeniu!

KTO NIE PRZESTRZEGA
WYŻEJ WYMIENIONYCH PRZEPISÓW
PODLEGA KARZE GRZYWNY DO 250 ZŁ
(ART. 64 § 1 Kodeksu Wykroczeń Dz. U. 2013 r., poz. 482)

W związku z powyższym zaleca się uzupełnienie, odnowienie tabliczek adresowych do dnia 28 lutego 2014 r. Po tym terminie przeprowadzone zostaną kontrole na terenie gminy Zduńska Wola. Brak tabliczek lub ich nieczytelność powoduje utrudnienia w lokalizacji adresu i w sposób znaczący utrudnia pracę służb ratunkowych, co może doprowadzić do opóźnień akcji ratujących życie, zdrowie, mienie.

Henryk Staniucha
Wójt Gminy Zduńska Wola


OGŁOSZENIE O OFERCIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Z POMINIĘCIEM OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Czytaj szczegóły


OGŁOSZENIE O PRZYZNANYCH DOTACJACH
na wsparcie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w zakresie promocji i ochrony zdrowia w Gminie Zduńska Wola w 2013 roku

Czytaj szczegóły


OGŁOSZENIE O PRZYZNANYCH DOTACJACH
na wsparcie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Zduńska Wola w 2013 roku.

Czytaj szczegóły


OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NA MAŁE DOTACJE
na wsparcie realizacji zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy
w zakresie kultury fizycznej i sportu w Gminie Zduńska Wola w roku 2011.

Wójt Gminy Zduńska Wola na podstawie przepisów działu II rozdziału 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) ogłasza nabór wniosków na małe dotacje na wsparcie realizacji zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu w roku 2011 w Gminie Zduńska Wola. W konkursie mogą brać udział organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane prowadzące działalność statutową na terenie Gminy Zduńska Wola lub na rzecz jej mieszkańców.

Czytaj całość


  • Sprawy związane z zabezpieczeniami powodziowymi, usuwaniem skutków powodzi prowadzone są przez stanowisko zarządzania kryzysowego – Wojciech Knera pokój nr 12 tel. 825 33 65 lub centrala 823 41 20.
  • Szacowaniem strat w uprawach rolnych zajmuje się Wydział Infrastruktury, Rolnictwa i Zamówień Publicznych – Antoni Wujda 502 748 622, pokój 5 i 5a tel. 825 33 67, 825 33 77 lub centrala 823 41 20.
  • Udzielaniem pomocy i niezbędnej informacji osobom poszkodowanym w wyniku powodzi zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – Aleksandra Pawlicka pokój nr 7, tel. 825 33 69 centrala 823 41 20. Do pobrania wniosek o udzielenie pomocy.

Uprzejmie informuję, że Główny Inspektor Sanitarny poinformował o udostępnieniu numerów infolinii dla powodzian:
800-060-033 (bezpłatny, z wyjątkiem Orange i Play)
222-318-000 (koszt połączenia jak do sieci stacjonarnych)
Po połączeniu z infolinią, osoba chcąca uzyskać informacje, zostanie przekierowana na numer alarmowy właściwej terytorialnie Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej:
Dla województwa łódzkiego należy wybrać cyfrę 01


Zalecenia Głównego lekarza weterynarii w związku z sytuacją powodziową.

ROLNIKU !!!

 • Zgłaszaj zachorowania i padnięcia zwierząt do powiatowego lekarza weterynarii lub władz samorządowych.
 • Odizoluj podejrzane lub chore zwierzęta od pozostałych zwierząt a następnie powiadom o ich zachorowaniu lekarza weterynarii lub władze samorządowe.
 • Staraj się nie dopuścić do kontaktu ludzi i zwierząt ze zwłokami zwierzęcymi oraz zepsutą lub zapleśniałą karmą/paszą.
 • Pamiętaj, że zwierzęta padłe oraz zepsuta lub zapleśniałe karma/pasza muszą być zutylizowane.
 • Pomieszczenia inwentarskie przed wprowadzeniem zwierząt należy poddać oczyszczeniu i dezynfekcji. Usunięty nawóz należy ułożyć w pryzmy w celu biotermicznego odkażenia.
 • Nie karm zwierząt karmą/paszą zalaną lub zawilgoconą, gdy może stanowić to zagrożenie dla ich zdrowia, a nawet prowadzić do ich śmierci.
 • Pamiętaj, że zwierzęta należy zawsze poić wodą zdatną do picia.
 • Nie przekarmiaj zwierząt – ilość karmy/paszy i wody podawane początkowo zwierzętom wygłodzonym powinna być ograniczona Dawka pokarmowa powinna być zwiększana stopniowo (w ciągu kilku dni).

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT
na wsparcie realizacji zadań z zakresu
upowszechniania kultury fizycznej i sportu
w Gminie Zduńska Wola w roku 2010

Wójt Gminy Zduńska Wola na podstawie przepisów działu II rozdziału 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96 poz. 873 z późniejszymi zmianami) ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2010 w Gminie Zduńska Wola.W konkursie mogą brać udział organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane prowadzące działalność statutową na terenie Gminy Zduńska Wola lub na rzecz jej mieszkańców.

Czytaj całość


Utrata dowodu osobistego

Osoba, która utraciła dowód osobisty, jest obowiązana niezwłocznie zawiadomić o tym najbliższy organ gminy (lub właściwą ze względu na miejsce pobytu polską placówkę konsularną). Organy te wydają zaświadczenie o utracie dowodu osobistego, ważne do czasu wydania nowego dokumentu oraz powiadamiają o tym przy użyciu dostępnych środków, w szczególności telefaksu lub poczty elektronicznej organ, który wydał dowód osobisty, w celu unieważnienia dokumentu.
Osoba, która utraciła dowód osobisty jest obowiązana wystąpić niezwłocznie o wydanie nowego dokumentu
do urzędu właściwego do miejsca pobytu stałego.
W przypadku znalezienia własnego dowodu osobistego zgłoszonego jako utracony należy niezwłocznie zwrócić
go organowi, który wydał ten dokument.

UWAGA:
Utraciłeś dokumenty zastrzeż je w banku – więcej: www.dokumentyzastrzezone.pl

 


 

wegiel

wegiel

Pomoc dla Ukrainy

pomoc dla Ukrainy

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

Kolej Dużych Prędkości

Kolej Dużych Prędkości

Gminny portal podatkowy

Gminny portal podatkowy

raport o stanie gminy zduńska wola

raport o stanie gminy zduńska wola

projekty rozwojowe

Projekty rozwojowe

transmisja sesji

transmisja sesji

gospodarka-odpadami

GRANTY SOŁECKIE

GRANTY SOŁECKIE

sołectwo na plus

sołectwo na plus

interpelacje

interpelacje

epuap

RODO

RODO

gminna platforma konsultacji społecznych

gminna platforma konsultacji społecznych

BIP

SIP

SIP

katalog ofert inwestycyjnych

katalog ofert inwestycyjnych

Wyłączenia zasilania

Wyłączenia zasilania

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

Gazeta Nasza Gmina

mikroporady dla przedsiębiorców

Adopcja psów

wybory ławników

wybory ławników

CERT NASK

CERT NASK

Obszary inwestycyjne

Obszary inwestycyjne

Punkty adresowe

adresy

Czyste powietrze

CP

KGoła Gospodyń Wiejskich

KGW

Sołtysi

Sołtysi
ZDUNSKA WOLA Pogoda

Licznik odwiedzin:

Liczniki