Przejdź do treści
Imieniny:
piątek, 24 maja 2024

Doposażenie gminnego magazynu przeciwpowodziowego


logo-fundusz-2014

 

Doposażenie gminnego magazynu przeciwpowodziowego

Projekt obejmował nastepujące działania:

1. Zakup wałów przeciwpowodziowe z PCV

Elastyczne wały przeciwpowodziowe PCV służą do ochrony środowiska przed skutkami powodzi. W sytuacjach kryzysowych zbiorniki mogą służyć także jako elastyczne zbiorniki na wodę czystą bądź skażoną.
Do głównych zalet wałów przeciwpowodziowych z PCV należą:walpcv
– prosty transport spakowanych wałów na miejsce akcji – Jeden samochód zastępuje kilkanaście pojazdów załadowanych tradycyjnymi workami z piaskiem, wał o długości 15 metrów i piętrzeniu 0,8 m zastępuje ok. 300 worków z piaskiem,
– brak konieczności stosowania dodatkowych stałych elementów konstrukcyjnych, możliwość rozkładania w każdym terenie, w tym także na obszarach częściowo zalanych,
– prosta obsługa, bez konieczności użycia drogiego sprzętu i dużej ilości ludzi,
– możliwość wykorzystania do innych celów np. jako zbiorniki na wodę,
– możliwość współdziałania z innymi systemami zabezpieczeń np. z workami z piaskiem;
– możliwość przemieszczania w inne miejsca zagrożone, w przypadku przemieszczania się fali powodziowej.
– wały mogą być wielokrotnie używane.
W ramach zadania zostało zakupionych 50 mb wału
Parametry wałów:
– średnica – 80 cm;
– ilość komór – 1
– długość jednego elementu – 10 mb.
Wyposażenie:
– przelotki;
– worek transportowy
– elementy służące do łączenia wałów

2. Zakup agregatu prądotwórczego o mocy znamionowej 85 kVA na podwoziu

Agregat prądotwórczy na podwoziu ma służyć zabezpieczeniu w energię elektryczną w trakcie sytuacji kryzysowych związanych z powodzią, lokalnymi podtopieniami, wichurami i innymi sytuacjami kryzysowymi wywołanymi warunkami atmosferycznymi.
Mobilny agregat prądotwórczy umożliwi zapewnienie energii elektrycznej dla ujęć wody wówczas, gdy na skutek zdarzeń atmosferycznych zostanie odcięte zasilanie energetyczne stacji uzdatniania wody, która zapewni ciągłość dostawy wody.
Woda jest bowiem najpilniejszą potrzebą w sytuacjach kryzysowych zarówno dla ludzi, zwierząt, urządzeń działających w sposób ciągły, jak również dla ochrony przeciwpożarowej. niezbędnych dla zapewnienia ciągłych dostaw wody. Agregat o dużej mocy będzie uzupełniał zasoby urządzeń prądotwórczych będących w dyspozycji ochotniczych straży pożarnych, które w spółdziałają w trakcie zdarzeń powodziowych z Gminnych Zespołem Zarządzania Kryzysowego i pozwoli zapewnić ciągłość dostaw wody do części miejscowości gminy pozbawionych na skutek zdarzeń kryzysowych energii elektrycznej.

Parametry agregatu:Obraz-003
– prąd znamionowy 122 A
– moc znamionowa 85 kVA
– moc znamionowa 68 kW
– częstotliwość 50 Hz
– napięcie 400 V
– rodzaj paliwa – diesel
Prądnica:
– moc prądnicy – 85 kVA

Łączny koszt zadania                            72 816,00 zł
Dotacja WFOŚiGW w Łodzi                 28 990,00 zł
Udział własny                                          43 826,00 zł

 

Gmina Zduńska Wola

wybory_euro_2024

wybory_euro_2024

wybory_uzup_2024

wybory_uzup_2024

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

Kolej Dużych Prędkości

Kolej Dużych Prędkości

Gminny portal podatkowy

Gminny portal podatkowy

raport o stanie gminy zduńska wola

raport o stanie gminy zduńska wola

projekty rozwojowe

Projekty rozwojowe

transmisja sesji

transmisja sesji

interpelacje

interpelacje

RODO

RODO

gminna platforma konsultacji społecznych

gminna platforma konsultacji społecznych

SIP

SIP

Wyłączenia zasilania

Wyłączenia zasilania

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

mikroporady dla przedsiębiorców

Adopcja psów

wybory ławników

wybory ławników

CERT NASK

CERT NASK

Obszary inwestycyjne

Obszary inwestycyjne

Punkty adresowe

adresy

Czyste powietrze

CP

KGoła Gospodyń Wiejskich

KGW

Sołtysi

Sołtysi

sołectwo na plus

sołectwo na plus

infrastruktura sołecka

infrastruktura sołecka
ZDUNSKA WOLA Pogoda