Przejdź do treści
Imieniny:
piątek, 24 maja 2024

Ferie zimowe “Reporter z energią”


zdjeciatekstwfosigw.jpg

Ferie zimowe 2008/2009  pod hasłem “REPORTER Z ENERGIĄ”

 

Zasięg terytorialny realizowanego zadania

Zadanie obejmuje zasięgiem zajęcia realizowane w dwóch gimnazjach działających na terenie Gminy Zduńska Wola Gimnazjum działające przy Zespole Gimnazjum, Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Czechach, zwanym dalej Gimnazjum w Czechach oraz Zespole Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Janiszewicach, zwanym dalej Gimnazjum w Janiszewicach podczas ferii zimowych 2008/2009 zrealizowanych w formie półkolonii.

 

Do kogo adresowane jest zadanie.

Zadanie adresowane jest do młodzieży w wieku gimnazjalnym (objętych zajęciami będzie ok. 80 dzieci w wieku 14-16) poprzez działania edukacyjne prowadzone w trakcie zajęć stacjonarnych oraz wyjazdów terenowych.

 

 Cele ogólne programu:

– prowadzenie skutecznej kampanii informacyjno – edukacyjnej dopasowanej do wieku i potrzeb odbiorcy

– dostrzeganie zagrożeń ekologicznych;
– wykorzystanie pociągu do nowinek technicznych u młodzieży dla rozwijania i utrwalania zainteresowań środowiskiem;
– kształtowanie naukowego poglądu na świat;
– umożliwienie prowadzenia obserwacji środowiska naturalnego i antropogenicznego u źródła;
– dostarczanie wiedzy na temat przyczyn, mechanizmów i skutków niepożądanych zmian zachodzących w środowisku;
– ukazanie sensu obowiązków, norm i zasad obowiązujących w życiu społecznym;
– kształtowanie umiejętności pracy w zespole i prezentacji swoich osiągnięć;
– kształtowanie poczucia odpowiedzialności za środowisko;
– umiejętność korzystania ze zdobyczy techniki, mediów dla propagowania edukacji ekologicznej;
– znajomość sposobów i metod oceny stanu środowiska;
– zapewnienie realizację zadań gminnych i oświatowych związanych z edukacją ekologiczną mieszkańców Gminy Zduńska Wola

Opis zadania
Ferie zimowe 2008/2009 pod hasłem “REPORTER Z ENERGIĄ” mają stanowić kontynuację edukacji ekologicznej prowadzonych przez Gminę Zduńska Wola i jej placówki oświatowe w ciągu całego roku. Ich celem jest pokazanie młodzieży, że ekologia nie jest tylko jednym z wielu tematów lekcyjnych, ale ciekawym i złożonym procesem, wymagającym ciągłych zabiegów. Ma pokazać młodym ludziom, że ekologią można się interesować, bawić i intrygować a bycie ekologicznym jest trendy.

Narzędziem do przekazania młodzieży wiedzy ekologicznej będzie reportaż. Gimnazjaliści będą zapoznawać się z pracą reportera, opracowywać teksty, dokonywać obróbki zgromadzonych materiałów, przygotowywać materiały filmowe i tekstowe, rozmawiać z gośćmi.

Tematem przewodnim reportaży będzie energia. Młodzież podczas wyjazdów będzie poznawać różnego rodzaju źródłami energii, od tych konwencjonalnych po najbardziej nowatorskie i energooszczędne.

Terminy realizacji zadania
styczeń – luty 2009

Wartość zadania i żródła finansowania
Wartość zadania 29 262 zł w tym :
– Dotacja ze środków WFOŚiGW w Łodzi 22 000 zł
– Środki własne  Gminy Zduńska Wola 7 262 zł

 

wybory_euro_2024

wybory_euro_2024

wybory_uzup_2024

wybory_uzup_2024

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

Kolej Dużych Prędkości

Kolej Dużych Prędkości

Gminny portal podatkowy

Gminny portal podatkowy

raport o stanie gminy zduńska wola

raport o stanie gminy zduńska wola

projekty rozwojowe

Projekty rozwojowe

transmisja sesji

transmisja sesji

interpelacje

interpelacje

RODO

RODO

gminna platforma konsultacji społecznych

gminna platforma konsultacji społecznych

SIP

SIP

Wyłączenia zasilania

Wyłączenia zasilania

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

mikroporady dla przedsiębiorców

Adopcja psów

wybory ławników

wybory ławników

CERT NASK

CERT NASK

Obszary inwestycyjne

Obszary inwestycyjne

Punkty adresowe

adresy

Czyste powietrze

CP

KGoła Gospodyń Wiejskich

KGW

Sołtysi

Sołtysi

sołectwo na plus

sołectwo na plus

infrastruktura sołecka

infrastruktura sołecka
ZDUNSKA WOLA Pogoda