Przejdź do treści
Imieniny:
wtorek, 18 czerwca 2024

Chcę być zdrów – wybieram ruch


Projekt

“Chcę być zdrów – wybieram ruch”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Cel projektu
Podniesienie oferty Szkoły Podstawowej w Krobanowie służące wypracowaniu u 90 uczniów postaw prozdrowotnych.

Cele szczegółowe:
– zapoznanie 90 dzieci z różnymi rodzajami gier i zabaw sportowych ( również z wykorzystaniem muzyki ) oraz
podstawami gier zespołowych;
– nauka współdziałania , współzawodnictwa, mądrego wygrywania i przyjmowania porażek przez 90 dzieci;
– uzyskanie przez 90 dzieci poczucia sprawności, mocy i siły;
– poznanie zasad fair play;
– integracja w grupie.

Do kogo projekt jest adresowany
W projekcie udział wzięło 90 uczniów Szkoły Podstawowej w Krobanowie – czyli ponad 63 % wszystkich uczniów placówki.

Co projekt oferuje:

– zajęcia taneczne,
– zajęcia ruchowe,
– zajęcia na basenie,
– konkursy,
– wycieczki.zdjeciatekstzrealizowany.JPG

Miejsca i terminy realizacji projektu
Szkoła Podstawowa w Krobanowie

Okres realizacji projektu:
16 luty 2009 r. – 20 czerwiec 2009 r.

Kwota dofinansowania
44 100 zł

Biuro projektu
Urząd Gminy Zduńska Wola pok. 15
ul. Zielona 30
tel. 043 825 33 63
Koordynator projektu – Violetta Owczarek

Realizator projektu
 GMINA ZDUŃSKA WOLA

wybory_uzup_2024

wybory_uzup_2024

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

Kolej Dużych Prędkości

Kolej Dużych Prędkości

Gminny portal podatkowy

Gminny portal podatkowy

raport o stanie gminy zduńska wola

raport o stanie gminy zduńska wola

projekty rozwojowe

Projekty rozwojowe

transmisja sesji

transmisja sesji

interpelacje

interpelacje

RODO

RODO

gminna platforma konsultacji społecznych

gminna platforma konsultacji społecznych

SIP

SIP

Wyłączenia zasilania

Wyłączenia zasilania

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

mikroporady dla przedsiębiorców

Adopcja psów

wybory ławników

wybory ławników

CERT NASK

CERT NASK

Obszary inwestycyjne

Obszary inwestycyjne

Punkty adresowe

adresy

Czyste powietrze

CP

KGoła Gospodyń Wiejskich

KGW

Sołtysi

Sołtysi

sołectwo na plus

sołectwo na plus

infrastruktura sołecka

infrastruktura sołecka
ZDUNSKA WOLA Pogoda