Przejdź do treści
Imieniny:
piątek, 24 maja 2024

Place zabaw


zdjeciaprowleader.PNG
Projekt
“Budowa ogólnodostępnych placów zabaw na terenie Gminy Zduńska Wola”

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju ktore odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania “Odnowa i rozwój wsi” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

Cel projektu
Podniesienie standardu życia mieszkańców oraz poprawa wizerunku Gminy Zduńska Wola poprzez budowę ogólnodostępnych placów zabaw. Operacja przyczyni się do zaspokojenia potrzeb społecznych mieszkańców oraz do wzmocnienia więzi z miejscem zamieszkania. Jednocześnie, poprzez zaadopowanie miejsc uprzednio niezagospodarowanych, wpłynie na wzrost atrakcyjności obszarów wiejskich Gminy Zduńska Wola zarówno dla mieszkańców jaki i potencjalnego turysty.

Place zabaw powstaly w następujących miejscowościach:
1. Suchoczasy
2. Janiszewice
3. Gajewniki
4. Krobanów
5. Czechy
6. Tymienice
7. Annopole Stare
8. Pratków
9. Wymysłów

Każdy z nowowybudowanych placów zabaw zawiera następujące elementy:

– urządzenia rekreacyjne
zestaw zabawowy – 1 szt.,
huśtawka podwójna – 1 szt.,
huśtawka równoważnia – 1 szt.,
zabawka na sprężynie jednoosobowa – 3 szt.,
karuzela – 1 szt.,
altana – 1 szt.;

– urządzenia komunalne:
ławki z oparciem – 4 szt.
kosze na śmieci – 3 szt.
tablica informacyjna – regulaminowa – 1 szt.
stojak na rowery – 1 szt.

Termin realizacji:
25 luty 2011 – 30 czerwiec 2011

Koszty realizacji projektu:
Koszty ogółem: 490.442,42 zł
Koszty kwalifikowane: 388.227,03 zł
Kwota dofinansowania: 291.170,00 zł

 

Realizator projektu
 GMINA ZDUŃSKA WOLA

wybory_euro_2024

wybory_euro_2024

wybory_uzup_2024

wybory_uzup_2024

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

Kolej Dużych Prędkości

Kolej Dużych Prędkości

Gminny portal podatkowy

Gminny portal podatkowy

raport o stanie gminy zduńska wola

raport o stanie gminy zduńska wola

projekty rozwojowe

Projekty rozwojowe

transmisja sesji

transmisja sesji

interpelacje

interpelacje

RODO

RODO

gminna platforma konsultacji społecznych

gminna platforma konsultacji społecznych

SIP

SIP

Wyłączenia zasilania

Wyłączenia zasilania

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

mikroporady dla przedsiębiorców

Adopcja psów

wybory ławników

wybory ławników

CERT NASK

CERT NASK

Obszary inwestycyjne

Obszary inwestycyjne

Punkty adresowe

adresy

Czyste powietrze

CP

KGoła Gospodyń Wiejskich

KGW

Sołtysi

Sołtysi

sołectwo na plus

sołectwo na plus

infrastruktura sołecka

infrastruktura sołecka
ZDUNSKA WOLA Pogoda