Przejdź do treści
Imieniny:
poniedziałek, 11 grudnia 2023

Przedszkolaki w krainie sztuki


zdjeciatekstpokllodzkie.JPG
Projekt

“Przedszkolaki w krainie sztuki”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Cel projektu
Projekt ma na celu zapoznanie dzieci z dostępnymi dobrami kultury, poszerzenie oferty edukacyjnej przedszkoli, minimalizację dysproporcji edukacyjnych pomiędzy dziećmi ze środowisk miejskich i wiejskich w zakresie kultury oraz rozwijanie poczucia własnej wartości, pewności siebie, samodzielności i wytrwałości.

Do kogo projekt jest adresowany
Adresatami projektu są dzieci z gminnych przedszkoli.

Co projekt oferuje:
– spotkania filharmoniczne,
– zajęcia recytatorskie,
– zajęcia teatralne,
– zajęcia taneczne,
– udział w “Konkursie Piosenki i Tańca”,
– udział w “Przeglądzie teatralnym”.

Miejsca i terminy realizacji projektu:

– Gminne Przedszkole w Czechach,
– Gminne Przedszkole w Janiszewicach,
– Gminne Przedszkole w Tymienicach.

Okres realizacji projektu:zdjeciatekstzrealizowany.JPG
01.09.2008 r. – 31.08.2009 r.

Kwota dofinansowania:
50.000 zł

Biuro projektu
Urząd Gminy Zduńska Wola pok. 15
ul. Zielona 30
tel. 043 825 33 62
Koordynator projektu – Anna Chwiołka

Realizator projektu
 GMINA ZDUŃSKA WOLA

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

Kolej Dużych Prędkości

Kolej Dużych Prędkości

Gminny portal podatkowy

Gminny portal podatkowy

raport o stanie gminy zduńska wola

raport o stanie gminy zduńska wola

projekty rozwojowe

Projekty rozwojowe

transmisja sesji

transmisja sesji

gospodarka-odpadami

GRANTY SOŁECKIE

GRANTY SOŁECKIE

sołectwo na plus

sołectwo na plus

interpelacje

interpelacje

RODO

RODO

gminna platforma konsultacji społecznych

gminna platforma konsultacji społecznych

SIP

SIP

katalog ofert inwestycyjnych

katalog ofert inwestycyjnych

Wyłączenia zasilania

Wyłączenia zasilania

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

Gazeta Nasza Gmina

mikroporady dla przedsiębiorców

Adopcja psów

wybory ławników

wybory ławników

CERT NASK

CERT NASK

Obszary inwestycyjne

Obszary inwestycyjne

Punkty adresowe

adresy

Czyste powietrze

CP

KGoła Gospodyń Wiejskich

KGW

Sołtysi

Sołtysi

Pomoc dla Ukrainy

pomoc dla Ukrainy
ZDUNSKA WOLA Pogoda