Przejdź do treści
Imieniny:
czwartek, 15 kwietnia 2021
EnglishGermanPolish

Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy


I.Podstawa prawna
Art. 63 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717 ze zm.)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 ze zm.)

II. 
Gdzie można załatwić sprawę ?
Wniosek należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Zduńska Wola
Sprawy merytorycznie załatwia:
Wydział infrastruktury
ul. Zielona 30, 98-220 Zduńska Wola, pok. nr 5
telefon kontaktowy: 43 825 33 66
e-mail: anna.szwedzka@ugzw.pl
e-mail: dominika.nogala@ugzw.pl

III. Wymagane dokumenty
1.wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby
2.potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 56 zł (z wyjątkiem spraw dotyczących budownictwa
mieszkaniowego).
3.zgoda na przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

IV. Opłata
Opłata skarbowa w wysokości 56 zł wpłacona w kasie Urzędu Gminy Zduńska Wola
Sprawy dotyczące budownictwa mieszkaniowego zwolnione są z opłat skarbowych;

V.Termin załatwienia sprawy
Bez zbędnej zwłoki. Sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego- nie później niż w ciągu miesiąca. Sprawy szczególnie skomplikowane- nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

VI.Dodatkowe informacje
Decyzję o warunkach zabudowy można przepisać na rzecz osoby nie będącej właścicielem terenu, którego decyzja dotyczy. Zgoda na przeniesienie decyzji może być zawarta w treści aktu notarialnego sporządzanego np. przy sprzedaży działki.

VII.Tryb odwoławczy
Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia za pośrednictwem Wójta Gminy Zduńska Wola.

spis_ludnosci

narodowy spis ludności i mieszkań 2021

baner

baner

projekty rozwojowe

Projekty rozwojowe

raport o stanie gminy zduńska wola za rok 2018

raport o stanie gminy zduńska wola za rok 2018

transmisja

transmisja

gospodarka-odpadami

GRANTY SOŁECKIE

GRANTY SOŁECKIE

sołectwo na plus

sołectwo na plus

interpelacje

interpelacje

Ochrona danych

Ochrona danych

SIP

SIP

gminna platforma konsultacji społecznych

gminna platforma konsultacji społecznych

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

epuap2

bip

rada gminy

rada gminy

Gazeta Nasza Gmina

katalog ofert inwestycyjnych

katalog ofert inwestycyjnych

Kącik przedsiębiorcy

Wyłączenia zasilania

Wyłączenia zasilania

Adopcja psów

wybory ławników

wybory ławników
ZDUNSKA WOLA Pogoda

Licznik odwiedzin:

Liczniki

Facebook