Przejdź do treści
Imieniny:
sobota, 2 lipca 2022
EnglishGermanPolishUkrainian

Informacja o LI sesji Rady Gminy Zduńska Wola

                                Zduńska Wola, dnia 20.06.2022 r.

 

 

Zaproszenie

 

Zapraszam na obrady LI sesji VIII kadencji Rady Gminy Zduńska Wola. 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) zwołuję LI sesję Rady Gminy Zduńska Wola  w dniu
29 czerwca 2022 roku o godzinie 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zduńska Wola, ul. Zielona 30.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie LI sesji VIII kadencji Rady Gminy Zduńska Wola.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z L sesji.
 4. Przyjęcie porządku obrad LI sesji.
 5. Powołanie Komisji Wniosków i Uchwał.
 6. Sprawy różne.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Zduńska Wola na rok szkolny 2022/2023.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Zduńska Wola.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji w 2022 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym na terenie Gminy Zduńska Wola.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów szkolnych, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.
 7. Debata nad raportem o stanie Gminy Zduńska Wola za rok 2021.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Zduńska Wola.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Zduńska Wola za rok 2021 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Zduńska Wola za 2021 r.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Zduńska Wola.
 4. Zakończenie LI sesji Rady Gminy Zduńska Wola.

           

                      Przewodniczący Rady Gminy

Janusz Sakiewa 

 

Pomoc dla Ukrainy

pomoc dla Ukrainy

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

Kolej Dużych Prędkości

Kolej Dużych Prędkości

Gminny portal podatkowy

Gminny portal podatkowy

raport o stanie gminy zduńska wola

raport o stanie gminy zduńska wola

projekty rozwojowe

Projekty rozwojowe

transmisja sesji

transmisja sesji

gospodarka-odpadami

GRANTY SOŁECKIE

GRANTY SOŁECKIE

sołectwo na plus

sołectwo na plus

interpelacje

interpelacje

epuap

RODO

RODO

gminna platforma konsultacji społecznych

gminna platforma konsultacji społecznych

BIP

SIP

SIP

katalog ofert inwestycyjnych

katalog ofert inwestycyjnych

Wyłączenia zasilania

Wyłączenia zasilania

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

Gazeta Nasza Gmina

mikroporady dla przedsiębiorców

Adopcja psów

wybory ławników

wybory ławników

KGoła Gospodyń Wiejskich

KGW

CERT NASK

CERT NASK
ZDUNSKA WOLA Pogoda

Licznik odwiedzin:

Liczniki

Facebook