Przejdź do treści
Imieniny:
piątek, 2 grudnia 2022
EnglishGermanPolishUkrainian

Zaproszenie na LVII sesję Rady Gminy Zduńska Wola

Zduńska Wola, dnia 07.11.2022 r.

 

Zaproszenie

 

            Zapraszam na obrady LVII sesji VIII kadencji Rady Gminy Zduńska Wola.  Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (Dz. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) zwołuję LVII sesję Rady Gminy Zduńska Wola  w dniu  14 listopada 2022 roku o godzinie 15:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zduńska Wola, ul. Zielona 30.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie LVII sesji VIII kadencji Rady Gminy Zduńska Wola.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LVI sesji.
 4. Przyjęcie porządku obrad LVII sesji.
 5. Powołanie Komisji Wniosków i Uchwał.
 6. Sprawy różne.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zduńska Wola na lata 2022 – 2028.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej we wsi Czechy Gmina Zduńska Wola.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłaty dla 1 grupy taryfowej odbiorców usług odprowadzania ścieków.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Zduńska Wola
  z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego
  na 2023 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały r L/372/2014 Rady Gminy Zduńska Wola z dnia 17 lipca 2014 roku w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Zduńska Wola
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w Gminie Zduńska Wola.
 11. Przyjęcie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Zduńska Wola
  w roku szkolnym 2021/2022.
 12. Zakończenie LVII sesji Rady Gminy Zduńska Wola.

Przewodniczący Rady Gminy

Janusz Sakiewa

 

 

wegiel

wegiel

Pomoc dla Ukrainy

pomoc dla Ukrainy

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

Kolej Dużych Prędkości

Kolej Dużych Prędkości

Gminny portal podatkowy

Gminny portal podatkowy

raport o stanie gminy zduńska wola

raport o stanie gminy zduńska wola

projekty rozwojowe

Projekty rozwojowe

transmisja sesji

transmisja sesji

gospodarka-odpadami

GRANTY SOŁECKIE

GRANTY SOŁECKIE

sołectwo na plus

sołectwo na plus

interpelacje

interpelacje

epuap

RODO

RODO

gminna platforma konsultacji społecznych

gminna platforma konsultacji społecznych

BIP

SIP

SIP

katalog ofert inwestycyjnych

katalog ofert inwestycyjnych

Wyłączenia zasilania

Wyłączenia zasilania

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

Gazeta Nasza Gmina

mikroporady dla przedsiębiorców

Adopcja psów

wybory ławników

wybory ławników

CERT NASK

CERT NASK

Obszary inwestycyjne

Obszary inwestycyjne

Punkty adresowe

adresy

Czyste powietrze

CP

KGoła Gospodyń Wiejskich

KGW

Sołtysi

Sołtysi
ZDUNSKA WOLA Pogoda

Licznik odwiedzin:

Liczniki