Przejdź do treści
Imieniny:
wtorek, 7 grudnia 2021
EnglishGermanPolish

Informacja o XL sesji Rady Gminy Zduńska Wola

                               

 Zduńska Wola, dnia 18.11.2021 r.

 

 

Zaproszenie

 

            Zapraszam na obrady XL sesji VIII kadencji Rady Gminy Zduńska Wola.  Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (Dz. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) zwołuję XL sesję Rady Gminy Zduńska Wola  w dniu 25 listopada 2021 roku o godzinie 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zduńska Wola, ul. Zielona 30.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie XL sesji VIII kadencji Rady Gminy Zduńska Wola.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji.
 4. Przyjęcie porządku obrad XL sesji.
 5. Powołanie Komisji Wniosków i Uchwał.
 6. Sprawy różne.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Zduńska Wola na rok 2021.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej, we wsi Suchoczasy, gmina Zduńska Wola.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej, we wsi Suchoczasy, gmina Zduńska Wola.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej, we wsi Ochraniew, gmina Zduńska Wola.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłaty dla 1 grupy taryfowej odbiorców usług odprowadzania ścieków.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Zduńska Wola
  z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
  na 2022 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami działającymi na terenie Gminy Zduńska Wola.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnym Rady Gminy Zduńska Wola.
 12. Zakończenie XL sesji Rady Gminy Zduńska Wola.

Przewodniczący Rady Gminy

Janusz Sakiewa

Kolej Dużych Prędkości

Kolej Dużych Prędkości

baner_projekt

baner_projekt

Gminny portal podatkowy

Gminny portal podatkowy

raport o stanie gminy zduńska wola

raport o stanie gminy zduńska wola

projekty rozwojowe

Projekty rozwojowe

transmisja sesji

transmisja sesji

gospodarka-odpadami

GRANTY SOŁECKIE

GRANTY SOŁECKIE

sołectwo na plus

sołectwo na plus

interpelacje

interpelacje

epuap

RODO

RODO

gminna platforma konsultacji społecznych

gminna platforma konsultacji społecznych

BIP

SIP

SIP

młodzieżowa rada gminy

młodzieżowa rada gminy

katalog ofert inwestycyjnych

katalog ofert inwestycyjnych

Wyłączenia zasilania

Wyłączenia zasilania

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

Gazeta Nasza Gmina

mikroporady dla przedsiębiorców

Adopcja psów

wybory ławników

wybory ławników
ZDUNSKA WOLA Pogoda

Licznik odwiedzin:

Liczniki

Facebook